Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng và chính sách đối với khủng hoảng kinh tế toàn cầu của một số nước ASEAN và Việt Nam

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3026 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Ảnh hưởng và chính sách đối với khủng hoảng
kinh tế toàn cầu của một số nước ASEAN và Việt Nam
Tọa đàm: “Giải pháp ngăn chặn suy thóai kinh tế: Thế giới và Việt Nam”, do Văn
Phòng Trung Ương Đảng và Trường Đại Học Mở TPHCM tổ chức taïi Thaønh Phoá Hoà
Chí Minh, 24 thaùng 3 naêm 2009,
TS Nguyeãn Vaên Ngaõi, Khoa Kinh Teá, Trường Ñaïi Hoïc Noâng Laâm, TPHCM
Khuûng hoaûng kinh tế toàn cầu đã và đang tác động xấu đến nền kinh tế của các nước
đang phát triển thông qua sự tác động đến thị trường hàng hóa và dịch vụ, thị trường tài
chính và thị trường lao động. Xuất khẩu ở các nước đang phát triển sụt giảm do nhu cầu
nhập khẩu ở các nước phát triển bị sụt giảm, thị trường tài chính bị ảnh hưởng thông qua
đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài vào các nước đang phát triền cũng suy giảm, thất
nghiệp gia tăng tại các nước đang phát triển. Tuy nhiên, mức độ tác động và chính sách
đối phó phụ thuộc vào từng quốc gia khác nhau. Bài viết này thảo luận những tác động
chính và chính sách đối phó của một số nước ASEAN (Thái Lan, Indonesia, Philippines,
Malaysia và Singapore) và đề xuất một số chính sách cho Việt Nam.

1. Ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu và chính sách của một số
nước ASEAN
Một số nền kinh tế Đông Nam Á là những nền kinh tế mở và nhỏ, phụ thuộc nhiều
vào xuất khẩu và đầu tư nước ngoài, nên cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ
kéo theo sự suy giảm kinh tế ở những nền kinh tế này. Trong khi các nền kinh tế
các nước khác trong khu vực, như các nước Đông Á, được xem là phát triển tốt
với nhu cầu nội địa và giao thương giữa các nền kinh tế với nhau tăng do đó các
nền kinh tế này ít bị tổn thương hơn trước sự sụt giảm kinh tế toàn cầu. Tác động
của khủng hoảng kinh tế toàn cầu và chính sách đối phó của 5 nước ASEAN bao
gồm Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia và Singapore được thảo luận
trong phần này.
Thái Lan

Nền kinh tế Thái Lan đã chính thức công nhận bị tác động xấu bởi khủng hỏang
kinh tế tòan cầu, xuất khẩu sụt giảm và thất nghiệp gia tăng. Bộ Lao động Thái
Nguyeãn Vaên Ngaõi/2009

1

Lan cho biết trong tháng Giêng năm 2009 có 163 công ty đóng cửa và ít nhất nửa
triệu việc làm sẽ bị mất trong năm nay. Thái Lan đã và đang theo đuổi chính sách
tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất khẩu, số liệu trong Bảng 1 đã chứng minh xuất
khẩu đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế Thái Lan trong những năm gần
đây, nên khi nhu cầu nhập khẩu của các nước phát triển giảm chắc chắn ảnh hưởng
nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế Thái Lan năm 2009 và những năm về ...
Ảnh hưởng và chính sách đối với khủng hoảng
kinh tế toàn cầu của một số nước ASEAN và Việt Nam
Tọa đàm: “Giải pháp ngăn chặn suy thóai kinh tế: Thế giới và Việt Nam”, do Văn
Phòng Trung Ương Đảng và Trường Đại Học Mở TPHCM tổ chức taïi Thaønh Phoá Hoà
Chí Minh, 24 thaùng 3 naêm 2009,
TS Nguyeãn Vaên Ngaõi, Khoa Kinh Teá, Trường Ñaïi Hoïc Noâng Laâm, TPHCM
Khuûng hoaûng kinh tế toàn cầu đã đang tác động xấu đến nền kinh tế của các nước
đang phát triển thông qua sự tác động đến thị trường hàng hóa dịch vụ, thị trường tài
chính thị trường lao động. Xuất khẩuc nước đang phát triển sụt giảm do nhu cầu
nhập khẩu các nước phát triển bị sụt giảm, thị trường tài chính bị ảnh hưởng thông qua
đầu tư trực tiếp gián tiếp nước ngoài vào các nước đang phát triền cũng suy giảm, thất
nghiệp gia tăng tại các nước đang phát triển. Tuy nhiên, mức độ tác động chính sách
đối p phụ thuộc vào từng quốc gia khác nhau. Bài viết này thảo luận những tác động
chính chính sách đối phó của một số ớc ASEAN (Thái Lan, Indonesia, Philippines,
Malaysia và Singapore) và đề xuất một số chính sách cho Việt Nam.
1. Ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu chính sách của một số
nước ASEAN
Một số nền kinh tế Đông Nam Á là những nền kinh tế mở và nhỏ, phụ thuộc nhiều
vào xuất khẩu đầu nước ngoài,n cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ
kéo theo sự suy giảm kinh tế những nền kinh tế này. Trong khi các nền kinh tế
các nước khác trong khu vực, như các nước Đông Á, được xem phát triển tốt
với nhu cầu nội địa và giao thương giữa c nền kinh tế với nhau tăng do đó các
nền kinh tế này ít btổn thương hơn trước sự sụt giảm kinh tế toàn cầu.c động
của khủng hoảng kinh tế toàn cầu chínhch đối phó của 5 nước ASEAN bao
gồm Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia Singapore được thảo luận
trong phần này.
Thái Lan
Nền kinh tế Thái Lan đã chính thức công nhận b tác động xấu bởi khủng hỏang
kinh tế tòan cầu, xuất khẩu sụt giảm và thất nghiệp gia tăng. Bộ Lao động Thái
Nguyeãn Vaên Ngaõi/2009
1
Ảnh hưởng và chính sách đối với khủng hoảng kinh tế toàn cầu của một số nước ASEAN và Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng và chính sách đối với khủng hoảng kinh tế toàn cầu của một số nước ASEAN và Việt Nam - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Ảnh hưởng và chính sách đối với khủng hoảng kinh tế toàn cầu của một số nước ASEAN và Việt Nam 9 10 907