Ktl-icon-tai-lieu

Ánh sáng chiếu bóng và camera

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 867 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÁNH SÁNG CHIẾU BÓNG VÀ CAMERA
-

-

-

-

-

-

Các đạo diễn của các bộ film dùng các kỹ thuật của camera và ánh sáng để
nắm giữ các tác động nhìn thấy được trện khung cảnh. Độ xa, trung bình, gần
khung nhìn đối tượng, độ sâu của vùng và cường độ sáng cao thấp từ đối
tượng và khung cảnh đến ngưòi xem..
Các kỹ thuật về ánh sáng và camera là những điễm có tính quyết định khi làm
việc với các nhận vật hoặc đối tượng nhân tạo. Chiếu sáng và shading thấy gần
với thực hơn, tiế phục người xem hơn về khung cảnh của bạn.
Yêu cầu đầu tiên để tạo các hiệu ứng trên hoạt cảnh 3D được render thì cần
nghiên cứu các hiệu ứng của camera và ánh sáng dùng trong film. Mục đích
của bạn là tạo khung cảnh như mong muốn khi giữ các nguồn sáng và camera
không được nhìn thấy.
Trong Maya, có thể bắt chứơc các hiệu ứng tạo bóng và chiếu sáng thực hoặc
không thực cho các hoạt cảnh và hình ảnh của bạn. Trong phần này sẽ xem xét
những kỹ thuật làm việc với ánh sáng, chiếu sáng, camera. Bạn sẽ được biết
về:
o Tạo và đặt các kiểu nguồn sáng tại các vị trí khac nhau trong khung
cảnh.
o Hiệu chỉnh các thuộc tính của nguồn sáng và làm việc có kinh nghiệm
với các hiệu ứng của chúng trong khung cảnh của bạn.
o Đổ bóng lên một bề mặt bằng cách dùng các nguồn sáng và các đối
tượng.
o Tạo và di chuyển các camera được gắn thêm vào khung cảnh của bạn.
Trong phần này ta dùng mẫu đã được modeling sắn tên là Lights.mb. Mẫu này
gồm một căn phòng với 2 bức tường, sàn nhà, trong phong có cái bàn và cái
đèn bàn được gom nhóm với tên là tableGroup. Tất cả các đối tượng đều được
shading màu xám mặc định. Khi bạn mở khung cảnh bạn thấy khung cảnh
được chiếu sáng bằng nguồc sáng mặc định. Nguồn sáng này ở bên trên và bên
dưới camera nhìn khung cảnh và không thấy biểu tượng của nguồn sáng trong
khung cảnh.
Các nguồn sáng chiếu thẳng trực tiếp:Maya có nhiều kiểu nguồn sáng, các
nguồn sáng này được giả làm các nguồn sáng tự nhiện hoặc nhân tạo. Trong
bước kế tiếp ta tạo một nguồn sáng kiểu directional. Nguồn sáng directional
dùng các tia sáng song song như được chiếu sáng từ khoảng cách rất xa để
chiếu vào khung cảnh. nguồn sáng directional thường được sử dụng để giả làm
mặt trời. Tạo nguồn sáng directional như sau.
o Chọn Create > Lights > Directional Light. Một nguồn sáng directional
được tạo ra tại tâm của khung cảnh. Vì nguồn sáng directional giả làm
mặt trời nên những tia sáng của nó đến các đối tượng trong khung cảnh
từ cùng một hướng như mũi tên mô tả. Vị trí của nguồn sáng không
quan trong như hướng chiế...
ÁNH SÁNG CHIẾU BÓNG VÀ CAMERA
- Các đạo diễn của các bộ film dùng các kỹ thuật của camera ánh sáng để
nắm giữ các tác động nhìn thấy được trện khung cảnh. Đxa, trung nh, gần
khung nhìn đối tượng, độ sâu của vùng cường độ sáng cao thấp từ đối
tượng và khung cảnh đến ngưòi xem..
- Các kỹ thuật về ánh sáng và camera là những điễm có tính quyết định khi làm
việc với các nhận vật hoặc đối tượng nhân tạo. Chiếu sáng và shading thấy gần
với thực hơn, tiế phục người xem hơn về khung cảnh của bạn.
- Yêu cầu đầu tiên để tạo các hiệu ứng trên hoạt cảnh 3D được render t cần
nghiên cứu các hiệu ứng của camera ánh sáng dùng trong film. Mục đích
của bạntạo khung cảnh như mong muốn khi giữ các nguồn sáng và camera
không được nhìn thấy.
- Trong Maya, có thể bắt chứơc các hiệu ứng tạo bóng và chiếu sáng thực hoặc
không thực cho các hoạt cảnh và hình ảnh của bạn. Trong phần này sẽ xem xét
những kỹ thuật làm việc với ánh sáng, chiếu sáng, camera. Bạn sẽ được biết
về:
o Tạo đặt các kiểu nguồn sáng tại các vị trí khac nhau trong khung
cảnh.
o Hiệu chỉnh các thuộc nh của nguồn sánglàm việc kinh nghiệm
với các hiệu ứng của chúng trong khung cảnh của bạn.
o Đổ bóng lên một bề mặt bằng cách dùng các nguồn sáng các đối
tượng.
o Tạo và di chuyển các camera được gắn thêm vào khung cảnh của bạn.
- Trong phần y ta dùng mẫu đã được modeling sắn tên là Lights.mb. Mẫu này
gồm một căn phòng với 2 bức tường, sàn nhà, trong phong có cái bàn và cái
đèn bàn được gom nhóm với tên là tableGroup. Tất cả các đối tượng đều được
shading màu xám mặc định. Khi bạn mở khung cảnh bạn thấy khung cảnh
được chiếu sáng bằng nguồc sáng mặc định. Nguồn sáng này ở bên trên và bên
dưới camera nhìn khung cảnh và không thấy biểu tượng của nguồn sáng trong
khung cảnh.
- Các nguồn sáng chiếu thẳng trực tiếp:Maya nhiều kiểu nguồn sáng, các
nguồn sáng này được gi làm các nguồn sáng tự nhiện hoặc nhân tạo. Trong
bước kế tiếp ta tạo một nguồn sáng kiểu directional. Nguồn sáng directional
dùng các tia sáng song song như được chiếu sáng từ khoảng cách rất xa để
chiếu vào khung cảnh. nguồn sáng directional thường được sử dụng để giả làm
mặt trời. Tạo nguồn sáng directional như sau.
o Chọn Create > Lights > Directional Light. Một nguồn sáng directional
được tạo ra tại tâm của khung cảnh. Vì nguồn sáng directional gi làm
mặt trời nên những tia sáng của nó đến các đối tượng trong khung cảnh
từ cùng một hướng như mũi tên tả. Vị trí của nguồn sáng không
quan trong như hướng chiếu sáng.
o Chọn Lighting > Use All Lights hoặc nhấn phím 7 thì sẽ thấy chiếu
snág khung nhìn của khung cảnh chỉ với những nguồn sáng của khung
cảnh không phải với nguồn sáng mặc định. Nếu muốn xem chiếu sáng
với nguồn sáng mặc định thì chọn Lighting > Use Default Lighting
hoặc phím 6. Khi render khung cảnh mc định Maya dùng các nguồn
sáng được tạo ra. Nếu khong tạo nguồn sáng Maya tao một nguồn sáng
directional tạm cho bạn sau đó lại bỏ đi khi render hoàn tất.
- Trong bước kế tiếp là vận dụng và điều chỉnh các thuộc tính của nguồn sáng.
Ánh sáng chiếu bóng và camera - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ánh sáng chiếu bóng và camera - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Ánh sáng chiếu bóng và camera 9 10 748