Ktl-icon-tai-lieu

Anh văn chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1160 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Giáo trình Anh văn chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán. Giúp ích các bạn làm quen với môi trường Kế toán - Kiểm toán quốc tế.

Choose a job you love and you will never have to work a day in your life.”—Different stages in a typical career:
- Go to school
- Go to university
- Get qualifications
- Get a job
- Move to another company—Much work can be boring and stressful but most people enjoy working in good conditions.—Are you ambitious? Why or why not?
—Do you have a career plan?
—Where do you want to be in 10 years’ time?
—Which of the following would you prefer to do?
a.Work for one company during your career
b.Work for several different companies
c.Work for yourself
Anh văn chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Anh văn chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán 9 10 864