Ktl-icon-tai-lieu

Áp dụng phương pháp sắc ký cột và sắc ký lớp mỏng vào giảng dạy hoá học phổ thông

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 9011 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Áp dụng phương pháp sắc ký cột và sắc ký lớp
mỏng vào giảng dạy hoá học phổ thông
Trần Mạnh Cường
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa hóa học
Chuyên ngành: Hóa Phân tích; Mã số: 60.44.29
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đào Hữu Vinh
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày tổng quan: sơ lược về lịch sử phát triển sắc ký; định nghĩa,
nguyên tắc của sắc ký và phân loại các phương pháp sắc ký; cơ sở lý thuyết về
sắc ký; sắc ký lớp mỏng (thin layer chromatography); sắc ký giấy (paper
chromatography); sắc ký hấp phụ lỏng (trên cột); khái quát về chất diệp lục
(chlorophyl) và carotenoit; khái quát về ion Co2+, Cu2+, Fe3+, Ni2+ và muối
của chúng. Tiến hành thực nghiệm: các hoá chất và thiết bị cần thiết; chế tạo
bản mỏng từ tinh bột sắn dây; chiết dịch từ lá xanh; tiến hành sắc ký cột; tiến
hành sắc ký lớp mỏng (thin layer chromatography); tiến hành sắc ký giấy (paper
chromatography). Tìm hiểu các kết quả thu được sau khi tiến hành thực
nghiệm: tách chất màu trong lá xanh, tách các ion Fe3+, Cu2+, Co2+ ...
Keywords. Hóa phân tích; Phương pháp sắc ký cột; Phương pháp sắc ký lớp
mỏng; Sắc ký

Content:
A. Lý do chọn đề tài
Sắc ký là một phương pháp phân tích chất hiện đại có ứng dụng rộng rãi
trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Học sinh phổ thông ở nhiều nước trên thế
giới đã được học về sắc ký, nhưng ở nước chưa dạy sắc ký cho học sinh phổ
thông. Đề tài “Áp dụng phƣơng pháp sắc ký cột và sắc ký lớp mỏng vào
giảng dạy hóa học phổ thông” là đề tài đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu về khả
năng đưa nội dung sắc ký vào dạy ở trường THPT ở nước ta.
B. Mục đích nghiên cứu
Khảo sát để lựa chọn ra những thí nghiệm sắc ký có thể áp dụng dạy cho
học sinh phổ thông ở Việt Nam.

1

C. Tóm tắt luận văn

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Sơ lƣợc về lịch sử phát triển sắc ký [15, 18, 19]
Năm 1903 nhà thực vật học người Nga Michael Tsvet đã dùng cột nhôm
oxit (có tài liệu nói cột canxi cacbonat) làm pha tĩnh và pha động là ete dầu hoả
tách thành công chlorophyl từ lá cây. Ông đã giải thích hiện tượng bằng ái lực
hấp phụ khác nhau của các sắc tố và đặt tên phương pháp này là phương pháp
sắc ký (chromatography), sắc ký nghĩa là ghi màu vì đã tách được những chất có
màu.
Sự phát triển phong phú của sắc ký đã làm cho danh từ “sắc ký” không
còn đúng theo ý nghĩa ban đầu của nó. Tuy nhiên tất cả các phương pháp sắc ký
đều có những nét chung nhất: quá trình tách dựa trên sự chuyển dịch của hỗn
hợp chất phân tích qua lớp chất bất động (pha tĩnh) là chất rắn hoặc chất lỏng
mang trên chất rắn hoặc giấy và sự ch...
Áp dụng phương pháp sắc ký cột và sắc ký lớp
mỏng vào giảng dạy hoá học phổ thông
Trần Mạnh Cường
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa hóa học
Chuyên ngành: Hóa Phân tích; Mã số: 60.44.29
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đào Hữu Vinh
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày tổng quan: lược về lịch sử phát triển sắc ký; định nghĩa,
nguyên tắc của sắc phân loại các phương pháp sắc ký; sở thuyết về
sắc ký; sắc ký lớp mỏng (thin layer chromatography); sắc ký giấy (paper
chromatography); sắc hấp phụ lỏng (trên cột); khái quát về chất diệp lục
(chlorophyl) carotenoit; khái quát về ion Co2+, Cu2+, Fe3+, Ni2+ muối
của chúng. Tiến nh thực nghiệm: các hoá chất thiết bị cần thiết; chế tạo
bản mỏng từ tinh bột sắn dây; chiết dịch từ lá xanh; tiến hành sắc cột; tiến
hành sắc ký lớp mỏng (thin layer chromatography); tiến hành sắc ký giấy (paper
chromatography). m hiểu các kết quả thu được sau khi tiến hành thực
nghiệm: tách chất màu trong lá xanh, tách các ion Fe3+, Cu2+, Co2+ ...
Keywords. a phân tích; Phương pháp sắc cột; Phương pháp sắc lớp
mỏng; Sắc ký
Content:
A. Lý do chọn đề tài
Sắc một phương pháp phân tích chất hiện đại ứng dụng rộng rãi
trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Học sinh phổ thông nhiều nước trên thế
giới đã được học về sắc ký, nhưng nước chưa dạy sắc cho học sinh phổ
thông. Đề tài “Áp dụng phƣơng pháp sắc ký cột sắc ký lớp mỏng vào
giảng dạy a học phổ thông” là đề tài đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu về khả
năng đưa nội dung sắc ký vào dạy ở trường THPT ở nước ta.
B. Mục đích nghiên cứu
Khảo sát để lựa chọn ra những thí nghiệm sắc thể áp dụng dạy cho
học sinh phổ thông ở Việt Nam.
Áp dụng phương pháp sắc ký cột và sắc ký lớp mỏng vào giảng dạy hoá học phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Áp dụng phương pháp sắc ký cột và sắc ký lớp mỏng vào giảng dạy hoá học phổ thông - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Áp dụng phương pháp sắc ký cột và sắc ký lớp mỏng vào giảng dạy hoá học phổ thông 9 10 221