Ktl-icon-tai-lieu

Áp dụng phương pháp Wavelet để chuẩn đoán vết nứt của cầu dạng dầm dưới tác động của tải trọng di động

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 985 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Áp dụng phương pháp Wavelet để chuẩn đoán
vết nứt của cầu dạng dầm dưới tác động của tải
trọng di động
Nguyễn Đình Dũng
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Cơ học Vật thể rắn; Mã số: 60 44 21
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Việt Khoa
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Xây dựng mô hình phần tử hữu hạn của hệ xe-cầu, trong đó xe được mô
hình hoá như hệ một bậc tự do, cầu được mô hình hoá như một dầm Euler – Bernoulli.
Từ đó, thiết lập hệ phương trình tương tác xe-cầu. Giới thiệu cơ sở toán học của phép
biến đổi wavelet. Tìm hiểu phép biến đổi wavelet liên tục và rời rạc. Đưa ra một số ví
dụ minh họa cho khả năng phân tích wavelet để phát hiện cũng như đánh giá sự thay
đổi đột ngột trong tín hiệu. Mô phỏng số dao động của một hệ xe-cầu đã được nêu ở
chương đầu. Phản ứng của xe với các vận tốc và độ sâu vết nứt của cầu khác nhau
được dùng để phân tích wavelet nhằm phát hiện sự thay đổi đột ngột trong các đáp
ứng này. Từ đó nêu lên kết luận tại vị trí thay đổi đột ngột của tín hiệu chính là vị trí
của vết nứt tương ứng ở trên cầu.
Keywords: Vật lý; Tải trọng di động; Cơ học; Phương pháp Wavelet; Cầu dạng dầm
Content
MỞ ĐẦU
Hư hỏng trong các kết cấu có thể gây ra do sự tác động của môi trường ví dụ như tải trọng
gió, tải trọng sóng, sự ăn mòn, sự suy giảm các điều kiện biên, hoặc sự tập trung ứng suất như
sự nứt vỡ, sự phá hủy các khớp… Sự phát triển của những hư hỏng như vết nứt chịu tải trọng
tác dụng kéo dài có thể dẫn tới sự phá hủy kết cấu, gây nên thiệt hại to lớn về người và của.
Do đó, việc phát hiện ra những vết nứt trong kết cấu là một vấn đề rất quan trọng.
Việc chẩn đoán các vết nứt trong các hệ cơ khí và các công trình xây dựng dân dụng đã thu
hút nhiều nhà nghiên cứu trong hơn hai thập kỷ qua như đã chỉ ra trong báo cáo tổng quan của
Salawu [25], Doebling và đồng nghiệp [7]. Hiện trên thế giới đã có một số lượng lớn các
phương pháp không phá hủy để phát hiện ra các vết nứt dựa trên những thay đổi của các tính
chất động lực học của kết cấu (tần số, dạng riêng, hàm truyền). Pandey và đồng nghiệp [19]
đã đề xuất phương pháp ứng dụng độ cong của dạng riêng để phát hiện hư hỏng của kết cấu.
Sự suy giảm mặt cắt ngang gây ra bởi hư hỏng có xu hướng làm tăng độ cong của các dạng
riêng trong lân cận vùng bị hư hỏng. Pandey và Biswas [18] đã giới thiệu một phương pháp

phát hiện vết nứt dựa trên sự khác nhau giữa các ma trận độ mềm của các kết cấu bị và không
bị hư hỏng. Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng phương pháp trên làm việc hiệu quả nhất khi hư
hỏng nằm ...
Áp dụng phương pháp Wavelet để chuẩn đoán
vết nứt của cầu dạng dầm dưới tác động của tải
trọng di động
Nguyễn Đình Dũng
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: học Vật thể rắn; số: 60 44 21
Người ng dẫn: TS. Nguyễn Việt Khoa
m bảo vệ: 2010
Abstract: Xây dựng mô nh phần tử hữu hạn của hxe-cầu, trong đó xe được mô
hình hoá như hmột bậc tự do, cầu được mô nh hoá như một dầm Euler Bernoulli.
Từ đó, thiết lập hệ phương trình tương tác xe-cầu. Giới thiệu cơ sở toán học của phép
biến đổi wavelet. Tìm hiểu phép biến đổi wavelet liên tục và rời rạc. Đưa ra một số
dụ minh họa cho khả năng phân tích wavelet để phát hiện cũng như đánh gsự thay
đổi đột ngột trong tín hiu. phỏng số dao động của một hệ xe-cầu đã được nêu
chương đầu. Phản ứng của xe với các vận tốc độ u vết nứt của cầu khác nhau
được ng để phân tích wavelet nhằm phát hiện sự thay đổi đột ngột trong các đáp
ứng này. Từ đó nêu lên kết luận tại vị trí thay đổi đột ngột của tín hiệu chính vị trí
của vết nứt tương ứng ở trên cầu.
Keywords: Vật lý; Tải trọng di động; Cơ học; Phương pháp Wavelet; Cầu dạng dầm
Content
MỞ ĐẦU
hỏng trong các kết cấu thgây ra do sự tác động của môi trường dụ như ti trọng
gió, tải trọng sóng, sự ăn mòn, sự suy giảm các điều kiện biên, hoặc sự tập trung ứng suất như
sự nứt vỡ, sự phủy các khớp… Sự phát triển của những hỏng như vết nứt chịu tải trọng
tác dụng kéo dài thể dẫn tới sự p hủy kết cấu, gây nên thiệt hại to lớn về người của.
Do đó, việc phát hiện ra những vết nứt trong kết cấu là một vấn đề rất quan trọng.
Việc chẩn đoán các vết nứt trong các hệ kcác ng trình xây dựng dân dụng đã thu
hút nhiều nhà nghiên cứu trong hơn hai thập kỷ qua như đã chỉ ra trong báo cáo tổng quan của
Salawu [25], Doebling đồng nghiệp [7]. Hiện trên thế giới đã có một số lượng lớn c
phương pháp không phủy để phát hiện ra c vết nứt dựa trên những thay đổi của các tính
chất động lực học của kết cấu (tần số, dạng riêng, hàm truyền). Pandey đồng nghiệp [19]
đã đề xuất phương pháp ng dụng độ cong của dạng riêng để phát hiện hỏng của kết cấu.
Ssuy giảm mặt cắt ngang y ra bởi hỏng xu hướng làm tăng độ cong của các dạng
riêng trong lân cận vùng bị hỏng. Pandey Biswas [18] đã giới thiệu một phương pháp
Áp dụng phương pháp Wavelet để chuẩn đoán vết nứt của cầu dạng dầm dưới tác động của tải trọng di động - Trang 2
Áp dụng phương pháp Wavelet để chuẩn đoán vết nứt của cầu dạng dầm dưới tác động của tải trọng di động - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Áp dụng phương pháp Wavelet để chuẩn đoán vết nứt của cầu dạng dầm dưới tác động của tải trọng di động 9 10 409