Ktl-icon-tai-lieu

Around Port-au-Prince

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
© Lonely Planet Publications
308

lonelyplanet.com

S O U T H O F P O R T- AU - P R I N C E • • R o u t e d e K e n s c o f f 309

ὅὅὅὅ
ὅὅὅὅ
ὅὅ
ὅὅὅὅ
ὅὅ
ὅὅὅὅ
ὅὅὅὅ

Around
Port-au-Prince

vi

è

ὅ

Petit-Goâve

2

Sud

d e-

208
Côtes de Fer

Fer

Nadine

AROUND PORT-AU-PRINCE

Plaine du
Cul-de-Sac

e

it
on

A

Lac de
Péligre

Mirebalais

305

Belladère

Poste de Flande

3

Tabarre

e

Poste Rouge

Thomazeau
Manneville
Fond Pite

Trou
Caïman

Lac

Cyvadier
Plage

Bainet

73ºW

Cap
Jacmel

SOUTH OF
PORT-AU-PRINCE

Taptaps (local buses or minibuses) leave
throughout the day from Pétionville’s Place
St Pierre to Kenscoff, departing when full
(US$0.30, 30 minutes), and pass through
Fermathe. Change at Kenscoff for Furcy.

Fermathe
The small town of Fermathe is 13km above
Pétionville. The main attraction is Fort
Jacques (admission US$0.70;hsunrise-sunset), erected
during the burst of fort-building following

ib

19ºN

ELÍAS
PIÑA

ὅὅ

2

46

Thiote

Belle-Anse

CARIBBEAN SEA

72º30'W

rt

72ºW

Banane

independence in 1804. Well preserved, it
was built by Alexandre Pétion and named
after Jean-Jacques Dessalines. Fort Alexandre,
a short walk away but ruined, was named
by Pétion after himself. Both protected
the Massif de la Selle overlooking Port-auPrince, and now offer very grand views. The
fort is usually locked – a guardian will open
it on payment, though he won’t help with
the kids who try to attach themselves to you
as guides. The fort is a 3km walk from the
main road – take the sharp uphill road opposite Fermathe’s covered market.
Fermathe also has the Mountain Maid Gift
Shop & restaurant (h8.30am-5pm, closed Sun) located near the entrance to the town. Run
as part of the Baptist Mission, it sells crafts
and produce from local cooperatives and
self-help groups – everything from greeting cards and carvings to jams and cakes
(the granola cookies here are famous). The
restaurant is more a burger bar–cafeteria
joint, but it has good sandwiches and great
views. Next door is an interesting museum
(donation requested;h8.30am-5pm, closed Sun), with
a large and well-labeled array of artifacts

AROUND PORT-AU-PRINCE

in s

Ri

Domond

r
viè

Azueï
Croix des
Bouquets 102
Léogâne
Fond
Pétionville
Malpasse/
Parisien
Grande
Fermathe
Malpasse Mal Paso
Dufort
Goàve
Kenscoff
2
Furcy
102
Ouest
Pic Cabaio
Fond Verettes
Forêt
(2282m)
Trouin
des
Pic La Selle Terre-Froid
Pins
(2674m)
Parc National La Visite
204
Parc National
Sud-Est
Seguin
Forêt
des
Pins
Bassins-Bleu
M as s i f de...
AROUND PORT-AU-PRINCE
AROUND PORT-AU-PRINCE
lonelyplanet.com SOUTH OF PORT-AU-PRINCE •• Route de Kenscoff
For all its buzz, Port-au-Prince can sometimes be a tiring place to stay. When city life gets
too much, it’s time to get out of the urban sprawl and recharge your batteries. Whether
you want to laze on a beach, hike in pine-clad mountains or buy a piece of art, all options
are within easy striking distance of the capital.
As the suburb of Pétionville peters out above the city, the Route de Kenscoff sweeps you
up through increasingly dramatic mountain scenery toward the Massif de la Selle. The small
town of Fermathe holds a couple of old forts built to safeguard Haiti’s precarious independ-
ence, with commanding views out to sea. Beyond here, the air cools and the area becomes
forested with pines, culminating in Parc National la Visite. This offers some of the best hiking
in Haiti – you can even walk halfway to Jacmel from here if you’ve strong legs.
Down on the flat, the Plaine du Cul-de-Sac east of Port-au-Prince hosts the metal artists
of Croix des Bouquets, who turn out beautiful sculptures from scrap iron. The Plaine is also
important historically and culturally. A restored sugar plantation gives an insight into the
past, while the Barbancourt Rhum Distillery offers a different taste of where the sugar goes.
Those of a more spiritual bent may be drawn to Ville-Bonheur, where every summer the
Saut d’Eau Vodou pilgrimage draws devotees from across the country. There’s bird-spotting
(and crocodiles, too) at Lac Azueï nearby. But if that’s too much to choose from and you
can’t decide, take yourself to the Côte des Arcadins, where you’ll find plenty of sand and
sun lounges at the beach resorts – the only decision you’ll need to make there is whether
to have that second rum punch before dinner.
Around
Port-au-Prince
SOUTH OF
PORT-AU-PRINCE
ROUTE DE KENSCOFF
The main road from Pétionville’s Place St
Pierre winds steeply uphill toward the cool
of the mountains. After just a few kilometers
you’re in a rich agricultural area, with steep
terraced fields clinging to the sides of the
mountains, and the fug of the city replaced
by sweet cool breezes.
GETTING THERE & AWAY
Taptaps (local buses or minibuses) leave
throughout the day from Pétionville’s Place
St Pierre to Kenscoff, departing when full
(US$0.30, 30 minutes), and pass through
Fermathe. Change at Kenscoff for Furcy.
Fermathe
The small town of Fermathe is 13km above
Pétionville. The main attraction is Fort
Jacques
(admission US$0.70;
h
sunrise-sunset)
, erected
during the burst of fort-building following
independence in 1804. Well preserved, it
was built by Alexandre Pétion and named
after Jean-Jacques Dessalines. Fort Alexandre,
a short walk away but ruined, was named
by Pétion after himself. Both protected
the Massif de la Selle overlooking Port-au-
Prince, and now offer very grand views. The
fort is usually locked – a guardian will open
it on payment, though he won’t help with
the kids who try to attach themselves to you
as guides. The fort is a 3km walk from the
main road – take the sharp uphill road op-
posite Fermathe’s covered market.
Fermathe also has the Mountain Maid Gift
Shop & restaurant (
h
8.30am-5pm, closed Sun) lo-
cated near the entrance to the town. Run
as part of the Baptist Mission, it sells crafts
and produce from local cooperatives and
self-help groups – everything from greet-
ing cards and carvings to jams and cakes
(the granola cookies here are famous). The
restaurant is more a burger bar–cafeteria
joint, but it has good sandwiches and great
views. Next door is an interesting museum
(donation requested;
h
8.30am-5pm, closed Sun), with
a large and well-labeled array of artifacts
HIGHLIGHTS
Shop for the intricate beaten metalwork
from the craftsmen of Croix des Bouquets
( p311 )
Take in the breathtaking views from
Fermathe’s Fort Jacques ( opposite ) over
Port-au-Prince to the sea
Hike through the mountain woods and rock
formations of Parc National la Visite ( p310 )
Follow the faithful to the water on the an-
nual Vodou pilgrimage to Saut d’Eau ( p313 ),
outside Ville-Bonheur
Catch some rays while lazing on the beaches
of the Côte des Arcadins ( p314 )
Ville-Bonheur
Fermathe
Croix des Bouquets
Arcadins
Côte des
la Visite
Parc National
Cap-Haitïen (80km)
To Gonaïves (10km);
-
M
a
c
r
Baie de Port-au-Prince
e
S
l
a
n
a
d
C
n
t
u
a
l
d
S
u
d
a
n
C
a
i
Golfe de la Gonâve
Baie de Saint-Marc
Baie de Gonaïves
C A R I B B E A N S E A
t
e
b
o
n
A
è
r
e
r
t
i
i
a
y
a
o
u
e
m
G
i
è
r
e
R
i
v
u
i
R
t
e
v
i
R
i
v
è
r
i
e
o
n
i
t
i
b
l
'
A
e
r
d
ô
t
e
C
R
i
è
r
v
i
e
d
e
-
Fer
-
Ouest
Artibonite
Sud-Est
Sud
Grande
Anse
Ouest
Centre
Terre-Froid
Fond Pite
Manneville
Furcy
Tabarre
Dufort
Miragoâne
Côtes de Fer
Nadine
Seguin
Malpasse
des
Forêt
Pins
Banane
Thiote
Belle-Anse
Bainet
Marigot
Fermathe
Arcahaie
Colladere
Maïssade
HINCHE
Thomonde
Thomassique
ELÍAS
PIÑA
Mirebalais
Domond
Thomazeau
Poste Rouge
Belladère
Poste de Flande
Fond Verettes
Parisien
Malpasse/
Mal Paso
Fond
Desarmes
Petite-Rivière
de l'Artibonite
L'Estère
Desdunes
Saint-Marc
Verettes
Ville-
Bonheur
La Chapelle
Cabaret
Montrouis
Saintard
PORT-AU-PRINCE
Anse-à-
Galets
Kenscoff
Grande
Goàve
Trouin
JACMEL
Petit-Goâve
Léogâne
Croix des
Bouquets
Pétionville
Parc National
Forêt des Pins
Parc National La Visite
i
f
d
e
M
a
s
s
l
a
l
S
e
l
e
i
r
e
s
N
o
s
e
t
a
g
o
n
n
M
d
e
s
e
u
a
t
h
M
x
a
i
n
e
C
h
Pic Cabaio
(2282m)
72ºW
19ºN
72ºW
72º30'W
73ºW
19ºN
18º30'N
72º30'W
73ºW
Azueï
Lac
Péligre
Caïman
Trou
Lac de
Îles Les
Arcadins
Île Cacique
Île de la
Gonâve
Jacmel
Cap
a
t
P
l
e
n
r
a
l
t
u
C
e
a
Plaine du
d
ô
t
e
r
s
a
d
i
n
c
s
A
e
C
Ouest
Pointe
Cap de Saint-Marc
Pointe
Fantasque
Cul-de-Sac
r
r
y
F
e
D O M I N I C A N R E P U B L I C
sur Mer
Moulin
Plage
Cyvadier
(2674m)
Pic La Selle
Bassins-Bleu
308
305
102
102
307
306
112
109
204
208
3
2
3
46
1
1
2
2
2
AROUND PORT-AU-PRINCE
20 miles
30 km0
0
© Lonely Planet Publications
308 309
Around Port-au-Prince - Trang 2
Around Port-au-Prince - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Around Port-au-Prince 9 10 441