Ktl-icon-tai-lieu

Bài dự thi Em yêu lịch sử Việt Nam

Được đăng lên bởi lekieuthuy
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2630 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trường THCS Đỗ Thúc Tịnh

Bài dự thi “Em yêu Lịch sử Việt
Nam”

Câu 1:
- Ngày 6 - 12 - 2012, UNESCO đã chính thức công nhận Tín ngưỡng thờ cúng
Hùng Vương ở Phú Thọ (Việt Nam) là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện cho nhân loại.
- Truyền thuyết có kể rằng, ngày xưa, có 2 vị thần tên là Lạc Long Quân và Âu Cơ
đem lòng yêu mến nhau, mẹ Âu Cơ hạ sinh được một bọc trăm trứng nở ra trăm người
con khoẻ mạnh, xinh đẹp và vô cùng thông minh. Khi các con đã khôn lớn Lạc Long
Quân mới bảo với Âu Cơ rằng: “Ta là loài rồng, nàng là giống tiên, khó ở với nhau lâu
dài. Nay ta đem năm mươi con về miền biển, còn nàng đem năm mươi con về miền núi,
chia nhau trị vì các nơi, kẻ lên núi, người xuống biển, nếu gặp sự nguy hiểm thì báo cho
nhau biết, cứu giúp lẫn nhau, đừng có quên.”Hai người từ biệt nhau, trăm người con trai
tỏa đi các nơi, trăm người đó trở thành tổ tiên của người Bách Việt. Người con trưởng ở
lại đất Phong Châu, được tôn làm vua nước Văn Lang lấy hiệu là Hùng Vương. Vua
Hùng chia ra làm mười năm bộ, đặt tướng văn, võ gọi là lạc hầu, lạc tướng. Con trai vua
gọi là Quan Lang, con gái vua gọi là Mỵ Nương. Ngôi vua đời đời gọi chung một danh
hiệu là Hùng Vương, cùng là anh em nghĩa nặng tình sâu, cùng chung một nhà, một cội,
cùng từ bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ mà ra.
Vâng, tín ngưỡng thờ cúng này không phải là một tôn giáo mà đó chính là biểu tượng của
lòng kính trọng, sự biết ơn sâu sắc với các vua Hùng, điều đó được thể hiện qua câu thơ:
“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng ba
Dù ai đi gần về xa
Nhớ ngày giỗ tổ tháng ba mồng mười”
Câu ca ấy mãi in đậm trong cõi tâm linh của mỗi người dân đất Việt từ đời này
sang đời khác. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã thấm sâu vào lòng người, ngày càng
lan toả và trở thành sức mạnh tinh thần to lớn để toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi
gian nan, thử thách trong lịch sử dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. Hồ Chủ tịch
trong lần đi thăm Đền Hùng cũng đã có câu: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác
cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
Bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương đặt ở Phú Thọ trên núi Nghĩa Lĩnh, xã Hy Cương,
xưa về huyện Lâm Thao nay thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đây là nơi cả nước
hướng về, hành hương về, gửi lòng về trong tâm niệm dâng nén tâm hương lên bàn thờ
Tổ.
“Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” đã được UNESCO công nhận là Di sản văn
hóa phi vật thể của nhân loại. Điều đó cũng có nghĩa là lòng kính trọng tiền nhân, kính
trọng tổ tiên của người Việt Nam được thế giới coi là biểu tượn...
Trường THCS Đỗ Thúc Tịnh Bài dự thi “Em yêu Lịch sử Việt
Nam”
Câu 1:
- Ngày 6 - 12 - 2012, UNESCO đã chính thức công nhận Tín ngưỡng thờ cúng
Hùng Vương ở Phú Thọ (Việt Nam) là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện cho nhân loại.
- Truyền thuyết có kể rằng, ngày xưa, có 2 vị thần tên là Lạc Long Quân và Âu Cơ
đem lòng yêu mến nhau, mẹ Âu hạ sinh được một bọc trăm trứng nở ra trăm người
con khoẻ mạnh, xinh đẹp cùng thông minh. Khi các con đã khôn lớn Lạc Long
Quân mới bảo với Âu rằng: “Ta loài rồng, nàng giống tiên, khó với nhau lâu
dài. Nay ta đem m ơi con về miền biển, còn nàng đem năm mươi con về miền núi,
chia nhau trị các nơi, kẻ lên núi, người xuống biển, nếu gặp sự nguy hiểm thì báo cho
nhau biết, cứu giúp lẫn nhau, đừng quên.”Hai người từ biệt nhau, trăm người con trai
tỏa đi các nơi, trăm người đó trở thành tổ tiên của người ch Việt. Người con trưởng
lại đất Phong Châu, được tôn m vua nước Văn Lang lấy hiệu là Hùng Vương. Vua
Hùng chia ra làm mười năm bộ, đặt tướng văn, gọi lạc hầu, lạcớng. Con trai vua
gọi Quan Lang, con gái vua gọi Mỵ ơng. Ngôi vua đời đời gọi chung một danh
hiệu là Hùng Vương, cùng anh em nghĩa nặng tình sâu, cùng chung một nhà, một cội,
cùng từ bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ mà ra.
Vâng, tín ngưỡng thờ cúng này không phải là một tôn giáo mà đó chính là biểu tượng của
lòng kính trọng, sự biết ơn sâu sắc với các vua Hùng, điều đó được thể hiện qua câu thơ:
“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng ba
Dù ai đi gần về xa
Nhớ ngày giỗ tổ tháng ba mồng mười”
Câu ca ấy i in đậm trong cõi tâm linh của mỗi người dân đất Việt từ đời này
sang đời khác. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã thấm sâu vào lòng người, ngày càng
lan toả trở thành sức mạnh tinh thần to lớn để toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi
gian nan, thử thách trong lịch sử dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. Hồ Chủ tịch
trong lần đi thăm Đền Hùng cũng đã câu: “Các vua Hùng đã công dựng nước, Bác
cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
Bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương đặt Phú Thọ trên núi Nghĩa Lĩnh, Hy Cương,
xưa về huyện Lâm Thao nay thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đây nơi cả nước
hướng về, hành hương về, gửi lòng về trong tâm niệm dâng nén tâm hương lên bàn thờ
Tổ.
“Tín ngưỡng thcúng Hùng Vương” đã được UNESCO công nhận Di sản văn
hóa phi vật thể của nhân loại. Điều đó cũng nghĩa lòng kính trọng tiền nhân, kính
trọng tổ tiên của người Việt Nam được thế giới coi là biểu tượng chung mang giá trị nhân
bản: Con người phải có gốc rễ, cội nguồn.
Câu 2:
“Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son chói lọi của lịch sử Việt Nam”
60 năm đã trôi qua nhưng tinh thần bất
diệt của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn
nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay. Chiến
thắng đó đã được ghi vào lịch sử dân tộc n
một Bạch Đằng, Chi Lăng, hay Đống Đa trong
thế kỷ XX đi o lịch sử thế giới như một
chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ
Nguyễn Đặng Ngọc Hân - Lớp 9.1 Trang 1
Bài dự thi Em yêu lịch sử Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài dự thi Em yêu lịch sử Việt Nam - Người đăng: lekieuthuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài dự thi Em yêu lịch sử Việt Nam 9 10 532