Ktl-icon-tai-lieu

Bài dự thi tìm hiểu quân khu 3

Được đăng lên bởi Nguyễn Thái
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3343 lần   |   Lượt tải: 7 lần
....................................
....................................

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU
“Quân khu 3-Những chặng đường lịch sử”

Họ và tên:................................
Cấp bậc:..................................
Chức vụ:..................................
Đơn vị:....................................

Câu 1: Quân khu 3 thành lập ngày tháng năm nào, đã bao lần thay
đổi, sáp nhập? hiện nay Quân khu 3 gồm những tỉnh, thành phố nào?
Trả lời:
- Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra
đời. Đến tháng 10/1945, Chính phủ quyết định thành lập các chiến khu. Trong
phạm vi đồng bằng Bắc Bộ và phụ cận có các Chiến khu 2, 3 và 11 (Chiến khu
2, Chiến khu 3 gồm hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Quân khu 3 hiện nay:
Chiến khu 2 gồm các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hà Đông, Sơn Tây,
Hòa Bình, Sơn La và Lai Châu; Chiến khu 3 gồm các tỉnh: Hưng Yên, Hải
Dương, Thái Bình, Kiến An, Quảng Yên, Hải Ninh và thành phố Hải Phòng;
Chiến khu 11 là đặc khu Hà Nội trực thuộc Trung ương). Khi cuộc kháng chiến
toàn quốc bùng nổ Chiến khu 11 sáp nhập vào Chiến khu 2.
- Trước yêu cầu của cuộc kháng chiến ngày càng gay go, ác liệt, ngày
25/8/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 120-SL thành lập Liên khu 3,
trên cơ sở hợp nhất Chiến khu 2, Chiến khu 3 và xác định rõ phương hướng
cùng cả nước chủ động đưa cuộc kháng chiến sang giai đoạn mới, đánh bại âm
mưu bình định của địch, xây dựng và phát triển lực lượng đáp ứng nhiệm vụ
kháng chiến. Địa bàn Liên khu 3 gồm các tỉnh: Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình,
Hòa Bình, Hà Đông, Sơn Tây, Hải Dương, Hưng Yên, Kiến An, Hải Phòng,
Thái Bình. Tháng 5/1952, Trung ương Đảng, Chính phủ quyết định thành lập
Khu Tả Ngạn trực thuộc Trung ương Đảng, địa bàn khu Tả Ngạn gồm các tỉnh:
Hải Phòng, Kiến An, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình. Lúc này Liên khu 3 còn
lại các tỉnh: Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hà Đông, Sơn Tây, Hòa Bình. Địa
bàn Quân khu 3 gồm Liên khu 3 và Khu Tả Ngạn.
- Ngày 03/6/1957, Bác Hồ ký Sắc lệnh số 017/SL thành lập các Quân khu:
Việt Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc, Tả Ngạn, Hữu Ngạn, Quân khu 4. Ngày
10/9/1957, Bộ Quốc phòng ra Nghị định 254/NĐ quy định phạm vi địa giới
hành chính do các quân khu phụ trách. Theo đó, địa bàn Quân khu 3 lúc này
gồm Quân khu Tả Ngạn và Quân khu Hữu Ngạn. Quân khu Tả Ngạn bao gồm
các tỉnh: Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Kiến An, Thái Bình. Đến năm
1957 có thêm Hồng Quảng và Hải Ninh. Đồng chí Thiếu tướng Hoàng Sâm - Tư
lệnh Quân khu, đồng chí Nguyễn Quyết - Chính ủy Quân khu. Qu...
....................................
....................................
BÀI DỰ THI TÌM HIỂU
“Quân khu 3-Những chặng đường lịch sử”
Họ và tên:................................
Cấp bậc:..................................
Chức vụ:..................................
Đơn vị:....................................
Bài dự thi tìm hiểu quân khu 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài dự thi tìm hiểu quân khu 3 - Người đăng: Nguyễn Thái
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bài dự thi tìm hiểu quân khu 3 9 10 11