Ktl-icon-tai-lieu

bài dự thi

Được đăng lên bởi Thanhthanh Van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1519 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đơn vị: Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm
Họ và tên: Triệu Thị Kim Vân

BÀI THI TÌM HIỂU
“CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM - 85 NĂM XÂY DỰNG VÀ
PHÁT TRIỂN”
Câu 1: Anh (Chị) hãy trình bày sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt
Nam và ý nghĩa của sự kiện này ?
*Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp lần
thứ I (1897-1914), giai cấp công nhân Việt Nam ra đời và phát triển nhanh
chóng trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ II (1918-1930). Do bị cả thực
dân và phong kiến bóc lột hà khắc, giai cấp công nhân Việt Nam đã vùng lên
đấu tranh mạnh mẽ. Từ trong đấu tranh đã hình thành tính giai cấp và những
người công nhân tập hợp lại thành tổ chức như các hội: Ái hữu, Tương tế,
Phường hội, Nghiệp đoàn, Công hội… Đây chính là những tổ chức công
đoàn sơ khai đầu tiên và có ở nhiều nơi.
Sau đó tổ chức Công hội Ba Son do đồng chí Tôn Đức Thắng thành
lập năm 1920 tại xưởng Ba Son đã có ảnh hưởng lớn trong khu vực Sài Gòn,
Chợ Lớn. Song, Công hội này tồn tại trong thời gian ngắn và chưa có chính
cương, điều lệ.
Từ năm 1925 đến 1928, nhiều Công hội bí mật đã hình thành do sự
hoạt động mạnh mẽ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Đặc biệt từ
năm 1928, khi kỳ bộ Bắc kỳ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên chủ
trương thực hiện "Vô sản hoá" thì phong trào đấu tranh của công nhân Việt
Nam ngày càng sôi nổi, thúc đẩy sự phát triển của tổ chức công hội lên một
bước mới cả về hình thức và nội dung hoạt động.
Năm 1929 là thời điểm phong trào công nhân và hoạt động công hội ở
nước ta phát triển sôi nổi nhất, đặc biệt là ở miền Bắc. Các cuộc đấu tranh
của công nhân nổ ra liên tục ở nhiều xí nghiệp, có sự phối hợp chặt chẽ và
thống nhất hành động giữa các cuộc đấu tranh ở xí nghiệp này với xí nghiệp
khác trong cùng một địa phương và giữa địa phương này với địa phương
khác trong toàn xứ.
Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân và tổ chức công hội
đòi hỏi phải có một tổ chức Mác xít, một Đảng thực sự Cách mạng của giai
cấp công nhân có khả năng tập hợp, lãnh đạo công nhân đấu tranh giành độc
lập tự do. Tháng 3/1929, chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập ở Hà Nội.
Tiếp đến, ngày 17/6/1929, Đông Dương cộng sản Đảng ra đời.
Để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của công tác vận động công nhân và
tăng cường sức mạnh cho tổ chức Công hội đỏ, Ban chấp hành Trung ương
lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng quyết định triệu tập đại hội thành lập
Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ vào ngày 28/7/1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón

– Hà Nội. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là người đứng đầu
Ban Chấp h...
Đơn vị: Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm
Họ và tên: Triệu Thị Kim Vân
BÀI THI TÌM HIỂU
“CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM - 85 NĂM XÂY DỰNG VÀ
PHÁT TRIỂN”
Câu 1: Anh (Chị) hãy trình bày sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt
Nam và ý nghĩa của sự kiện này ?
*Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp lần
thứ I (1897-1914), giai cấp công nhân Việt Nam ra đời phát triển nhanh
chóng trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ II (1918-1930). Do bị cả thực
dân và phong kiến bóc lột hà khắc, giai cấp công nhân Việt Nam đã vùng lên
đấu tranh mạnh mẽ. Từ trong đấu tranh đã hình thành tính giai cấp và những
người công nhân tập hợp lại thành tổ chức như các hội: Ái hữu, Tương tế,
Phường hội, Nghiệp đoàn, Công hội… Đây chính những tổ chức công
đoàn sơ khai đầu tiên và có ở nhiều nơi.
Sau đó tổ chức Công hội Ba Son do đồng chí Tôn Đức Thắng thành
lập năm 1920 tại xưởng Ba Son đã có ảnh hưởng lớn trong khu vực Sài Gòn,
Chợ Lớn. Song, Công hội y tồn tại trong thời gian ngắn chưa chính
cương, điều lệ.
Từ năm 1925 đến 1928, nhiều Công hội mật đã hình thành do sự
hoạt động mạnh mẽ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Đặc biệt từ
năm 1928, khi k bộ Bắc kỳ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên chủ
trương thực hiện "Vô sản hoá" thì phong trào đấu tranh của công nhân Việt
Nam ngày càng sôi nổi, thúc đẩy sự phát triển của tổ chức công hội lên một
bước mới cả về hình thức và nội dung hoạt động.
Năm 1929 là thời điểm phong trào công nhân và hoạt động công hội
nước ta phát triển sôi nổi nhất, đặc biệt miền Bắc. Các cuộc đấu tranh
của công nhân nổ ra liên tục nhiều xí nghiệp, sự phối hợp chặt chẽ
thống nhất hành động giữa các cuộc đấu tranh nghiệp này với nghiệp
khác trong cùng một địa phương giữa địa phương này với địa phương
khác trong toàn xứ.
Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân và tổ chức công hội
đòi hỏi phải một tổ chức Mác xít, một Đảng thực sự ch mạng của giai
cấp công nhân có khả năng tập hợp, lãnh đạo công nhân đấu tranh giành độc
lập tự do. Tháng 3/1929, chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập Nội.
Tiếp đến, ngày 17/6/1929, Đông Dương cộng sản Đảng ra đời.
Để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của công tác vận động công nhân
tăng cường sức mạnh cho tổ chức Công hội đỏ, Ban chấp hành Trung ương
lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng quyết định triệu tập đại hội thành lập
Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ vào ngày 28/7/1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón
bài dự thi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài dự thi - Người đăng: Thanhthanh Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
bài dự thi 9 10 701