Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng AN TOÀN LAO ĐỘNG & VỆ SINH CÔNG NGHIỆP (Chương I: VỆ SINH CÔNG NGHIỆP VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG)

Được đăng lên bởi quankk
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 24874 lần   |   Lượt tải: 185 lần
Bài giảng

AN TOÀN LAO ĐỘNG
& VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

Đà Nẵng, 2007

An toàn Lao động

2

ChI: Vệ sinh LĐ – Vệ sinh CN

I. KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1. Vệ sinh lao động
Vệ sinh lao động là khoa học nghiên cứu ảnh hưởng của những điều kiện
sản xuất đối với cơ thể con người, từ đó đề ra các biện pháp vệ sinh, phòng
chống tai nạn nhằm bảo đảm điều kiện lao động cho công nhân.
Nội dung chủ yếu của vệ sinh lao động bao gồm:
1/ Nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn vệ sinh lao động: xác định nồng độ tối
đa cho phép của hóa chất độc, của bụi; giới hạn tối đa cho phép của âm
thanh, chiếu sáng, khoảng cách an toàn vệ sinh...
2/ Thực hiện các biện pháp nhằm giúp người lao động làm việc trong điều kiện
phù hợp với tâm sinh lý và tư thế lao động
3/ Nghiên cứu và theo dõi tình hình và mức độ phát triển của các yếu tố có
hại trong sản xuất và thực hiện các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc của
người lao động
4/ Thực hiện các biện pháp kỹ thuật vệ sinh lao động: thông gió, xử lý bụi;
chiếu sáng; chống tiếng ồn và rung động
5/ Nghiên cứu thì giờ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý
6/ Phân loại ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
7/ Nghiên cứu tác động của các yếu tố có hại trong sản xuất đối với lao động
nữ và người chưa thành niên
8/ Theo dõi sức khỏe, bố trí lao động phù hợp với sức khỏe, chăm sóc sức
khỏe khi người lao động bị ốm, bệnh tật và tai nạn lao động
2. Vệ sinh công nghiệp
Vệ sinh công nghiệp là hệ thống các biện pháp kỹ thuật và biện pháp vệ
sinh nhằm mục đích đảm bảo thật tốt các điều kiện lao động và sức khỏe của
công nhân.
Nhiệm vụ chủ yếu của vệ sinh công nghiệp là:

An toàn Lao động



3

ChI: Vệ sinh LĐ – Vệ sinh CN

Nghiên cứu áp dụng các biện pháp để loại trừ và thủ tiêu các nhân tố độc
hại trong quá trình công nghệ và thiết bị sản xuất



Nghiên cứu các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh và phòng hộ lao động



Áp dụng những biện pháp kỹ thuật khác nhau để tạo nên điều kiện sinh
hoạt bình thường trong sản xuất như thông gió, sưởi ấm, chiếu sáng và các
biện pháp vệ sinh cá nhân khác…

II. CÁC YẾU TỐ VỆ SINH CỦA MÔI TRƢỜNG SẢN XUẤT
Các yếu tố vệ sinh của môi trường lao động bao gồm:
1. Các yếu tố vi khí hậu: Vi khí hậu là trạng thái lý học của không khí
trong một không gian thu hẹp của nơi làm việc, bao gồm nhiệt độ, độ
ẩm, tốc độ lưu chuyển của không khí và sự bức xạ nhiệt.
2. Ánh sáng
3. Bụi
4. Tiếng ồn
Những yếu tố không bình thường đều có hại đến sức khỏe và năng suất lao
động của con người. Trong các phân xưởng sản xuất khác nhau, các yếu tố vệ sinh
lao động ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng AN TOÀN LAO ĐỘNG & VỆ SINH CÔNG NGHIỆP (Chương I: VỆ SINH CÔNG NGHIỆP VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG) - Người đăng: quankk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Bài giảng AN TOÀN LAO ĐỘNG & VỆ SINH CÔNG NGHIỆP (Chương I: VỆ SINH CÔNG NGHIỆP VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG) 9 10 866