Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng quản lý nhân lực

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 506 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Thực chất và vị trí của môn học:
Môn: Quản lý nhân lực của doanh nghiệp cung cấp các nguyên lý và ph*ương pháp quản lý hoạt động đảm bảo và sử dụng nhân lực của doanh nghiệp trong kinh tế thị tr*ường và đào luyện kỹ năng phân tích, thiết kế quản lý nhân lực của doanh nghiệp cho sinh viên, học viên cao học chuyên ngành QTKD.

2. Nội dung của môn học
- Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;
- Chất lượng nhân lực của doanh nghiệp;
- Chất lượng quản lý nhân lực của doanh nghiệp.
Bài giảng quản lý nhân lực - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Bài giảng quản lý nhân lực 9 10 149