Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng quản trị doanh nghiệp

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 776 lần   |   Lượt tải: 52 lần
FCh*¬ng 1: Doanh nghiệp và đại cương về quản trị doanh nghiệp
FCh*¬ng 2: Quản trị sản xuất kinh doanh và Tổ chức bộ máy Quản trị doanh nghiệp
FCh*¬ng 3: Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp
FCh*¬ng 4: Quản trị thiết bị - Công nghệ trong doanh nghiệp
FCh*¬ng 5: Quản trị nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
FCh*¬ng 6: Quản trị chi phí trong doanh nghiệp
FCh*¬ng 7: Quản trị vốn và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
bài giảng quản trị doanh nghiệp - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
bài giảng quản trị doanh nghiệp 9 10 891