Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Quản Trị Dự Án Đầu Tư

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 721 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Nội Dung Chính:

Phần thứ nhất. Nội dung của một dự án khả thi

Phần thứ hai. Thẩm định tài chính các dự án

Phần thứ ba. Quản trị dự án
Bài giảng Quản Trị Dự Án Đầu Tư - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Bài giảng Quản Trị Dự Án Đầu Tư 9 10 34