Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Quản trị Logistics

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 2131 lần   |   Lượt tải: 19 lần
NỘI DUNG (Contents)

Chương 1: Những lý luận cơ bản về Logistics
Chương 2: Tổng quan về quản trị Logistics
Chương 3: Dịch vụ khách hàng
Chương 4: Hệ thống thông tin
Chương 5: Dự trữ
Chương 6: Quản trị vật tư
Chương 7: Xác định nhu cầu vật tư và dự báo nhu cầu
Chương 8: Vận tải
Chương 9: Kho bãi

TÀI LIỆU THAM KHẢO (References)
Quản trị Logistics – PGS. TS Đoàn Thị Hồng Vân
Bài giảng Quản trị Logistics - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Bài giảng Quản trị Logistics 9 10 454