Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Quản trị rủi ro

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 633 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quản trị rủi ro

Sơ lược:

Rủi ro là sự biến động tiềm ẩm ở các kết quả, số lượng các kết quả có thể có càng lớn, sai lệch giữa các kết quả có thể có càng cao thì rủi ro càng lớn. Bài giảng gồm các chủ đề sau:
1. Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro
2. Nhận dạng rủi ro
3. Đo lường rủi ro
Bài giảng Quản trị rủi ro - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Bài giảng Quản trị rủi ro 9 10 70