Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Thuế đại cương (power piont)

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 826 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC

Chương 1: Đại cương về thuế

Chương 2: Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Chương 3: Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Chương 4: Thu nhập cá nhân (TNCN)

Chương 5: Thuế xuất, nhập khẩu

Chương 6: Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)

Chương 7: Thuế khác
Bài giảng Thuế đại cương (power piont) - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Bài giảng Thuế đại cương (power piont) 9 10 194