Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 263 trang   |   Lượt xem: 5808 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BÀI GIẢNG

TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
Biên soạn:

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
ĐỖ MINH SƠN
TRẦN THẢO NGUYÊN

Chương 1: Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội

1 Chương 1: TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ
TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
1.1.

TRIẾT HỌC LÀ GÌ?

1.1.1. Triết học và đối tượng của triết học
1.1.1.1. Khái niệm triết học
Triết học xuất hiện cả ở phương Đông và phương Tây vào khoảng thế kỷ thứ VIII đến thế
kỷ thứ III (TrCN) (1) .
- Ở phương Đông:
+ Trung Quốc: Người Trung quốc cổ đại quan niệm “ triết” chính là “ trí”, là cách thức và
nghệ thuật diễn giải, bắt bẻ có tính lý luận trong học thuật nhằm đạt tới chân lý tối cao.
+ Theo người Ấn Độ: triết học được đọc là darshana, có nghĩa là chiêm ngưỡng nhưng mang
hàm ý là tri thức dựa trên lý trí, là con đường suy ngẫm để dẫn dắt con người đến với lẽ phải.
- Ở phương Tây, thuật ngữ triết học xuất hiện ở Hy lạp được la tinh hoá là Philôsôphia nghĩa là yêu mến, ngưỡng mộ sự thông thái. Như vậy Philôsôphia vừa mang tính định hướng, vừa
nhấn mạnh đến khát vọng tìm kiếm chân lý của con người
Tóm lại: Dù ở phương Đông hay phương Tây, triết học được xem là hình thái cao nhất của
tri thức, nhà triết học là nhà thông thái có khả năng tiếp cận chân lý, nghĩa là có thể làm sáng tỏ
bản chất của mọi vật.
Có nhiều cách định nghĩa khác nhau, nhưng bao hàm những nội dung giống nhau, đó là:
triết học nghiên cứu thế giới một cách chỉnh thể, tìm ra những quy luật chung nhất chi phối sự vận
động của chỉnh thể đó nói chung, của xã hội loài người, của con người trong cuộc sống cộng đồng
nói riêng và thể hiện nó một cách có hệ thống dưới dạng duy lý.
Khái quát lại ta có thể hiểu: Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người
về thế giới; về vị trí vai trò của con người trong thế giới đó.
1.1.1.2. Nguồn gốc của triết học
Triết học xuất hiện do hoạt động nhận thức của con người nhằm phục vụ nhu cầu cuộc sống,
song với tư cách là hệ thống tri thức lý luận chung nhất, triết học không thể xuất hiện cùng sự xuất
hiện của xã hội loài người, mà chỉ xuất hiện khi có những điều kiện nhất định.
- Nguồn gốc nhận thức:
(1)

TrCN: Trước Công nguyên

3

Chương 1: Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội
+ Đứng trước thế giới rộng lớn, bao la, các sự vật hiện tượng muôn hình muôn vẻ, con
người có nhu cầu nhận thức thế giới bằng một loạt các câu hỏi cần giải đáp: thế giới ấy từ đâu mà
ra?, nó tồn tại và phát triển như thế nào?, các sự vật ra đời, tồn tại và mất đi có tuân theo quy luật
nào không? ... trả lời các câu hỏi ấy chính...
BÀI GING
TRIT HC MÁC - LÊNIN
Biên son: NGUYN TH HNG VÂN
ĐỖ MINH SƠN
TRN THO NGUYÊN
BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
263 Vietnamese
BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN 9 10 228