Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng về quản trị nhân sự

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 638 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Phần một: Tổng quát

Chương một: Đại cương về Quản Trị Nhân Sự

I. Điểm xuất phát

Cấp Quản Trị Nhân Sự chưa trang bị đủ kiến thức về những nhóm hưởng lợi ích (cổ đông, khách hàng, nhân viên, chính quyền, đoàn thể)
Thiếu phối hợp giữa các chức năng trong Quản Trị Nhân Sự
Thiếu phối hợp giữa cấp quản trị và nhân viên để ứng dụng Quản Trị Nhân Sự
Thành quả chưa đánh giá khách quan
Bốn bật quản trị nhân sự

1. Giới hạng trong điều hành quản lý
2. Trưởng bộ phận áp dụng phương thức Quản Trị Nhân Sự theo chỉ đạo của lãnh đạo, không tạo được ảnh hưởng hậu thuẩn
3. Quản trị trực tuyến kiêm luôn điều hành nhân sự, trưởng bộ phận chỉ bổ sung thiếu sót
4. Trưởng bộ phận là đối tác chiến lược, thành viên của ban lãnh đạo. Trưởng bộ phận đại diện cho toàn thể nhân viên trong doanh nghiệp trực tiếp làm việc với ban lãnh đạo nhằm thiết kế, kiểm nghiệm và ứng dụng những mô hình quản trị nhân sự vào chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
Có mô thức Quản Trị Nhân Sự thì thiếu khảo nghiệm chi tiết có khảo nghiệm chi tiết thì thiếu mô thức -,nhà nghiên cứu thì thiếu: tổng thể, hội nhập, so sánh đa văn hoá
Bài giảng về quản trị nhân sự - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Bài giảng về quản trị nhân sự 9 10 854