Ktl-icon-tai-lieu

Bài học lớn về xây dựng Ðảng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 398 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài học lớn về xây dựng Ðảng
07/11/2007
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười năm 1917 và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trong hơn 70 năm sau đó, cùng với tác động sâu sắc của những thắng lợi ấy đến các phong trào cách mạng trên thế giới, đã thật sự làm thay đổi số phận của nước Nga và nhiều dân tộc khác, đánh dấu một bước tiến lớn của nhân loại trong tiến trình lịch sử.
Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Ðông Âu, kéo theo thoái trào của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế vào cuối thế kỷ 20 lại là một bước lùi dù đó là tạm thời.
Bài học lớn về xây dựng Ðảng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Bài học lớn về xây dựng Ðảng 9 10 318