Ktl-icon-tai-lieu

Bài học vô giá của Google về đổi mới và sáng tạo

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 819 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài học vô giá của Google về đổi mới và sáng tạo
Ngược với thông thường, Google quan tâm đến
những điều được giả định là không thể, những vấn đề
được cho rằng thiếu cơ sở để thành công.

Biến điều không thể thành có thể

Chúng ta thường chọn làm những việc mang tính khả
thi,giới hạn trong nguồn lực có sẵn, điều đó có thế
giúp doanh nghiệp sống sót nhưng không thể làm nên
những bước nhảy đột phá.

Ngược lại, Google quan tâm đến những điều được
giả định là không thể, những vấn đề được cho rằng
thiếu cơ sở để thành công.

Khi Larry và Sergy, hai sáng lập viên của Google,
đang làm luận án tiến sỹ, họ phát hiện ra nhược điểm
của các phần mềm tìm kiếm vào thời điểm đó, như
Alta vista, Yahoo, Netscape.

Họ sáng chế ra thuật toán xếp loại kết quả tìm kiếm
(page rank). Sau đó, Larry và Sergy mong bán kết
quả nghiên cứu của họ với giá 1 triệu USD cho Alta
Vista, nhưng họ đã không thành công trong thương
vụ này.

Sau sáu tháng vất vả, những nỗ lực của họ đã đền
đáp, một nhà đầu tư công nghệ cao đồng ý đầu tư
cho họ với số tiền 100.000 USD. Sau đó, Google còn
phải vượt qua nhiều thử thách khác để trở thành công
ty có giá trị hơn 200 tỷ USD như hiện nay.

Nếu hai sáng lập viên đồng ý bán công nghệ của họ
cho Alta Vista thì thế giới hiện nay có thể không có
câu chuyện thần kỳ về Google.

Như vậy, đôi khi những kết quả không như mong đợi
lại là nguồn thúc đẩy sáng tạo và kích thích đổi mới.
Tuy nhiên ý tưởng và quyết tâm chỉ là điều kiện ban
đầu, để kết quả sáng tạo được áp dụng thành công

thì đòi hỏi sự tổng hợp của kỹ năng và tri thức.
Đổi mới là sự tổng hợp

Sự nhầm lẫn lớn với những người khởi nghiệp kinh
doanh lần đầu và cả đối với doanh nghiệp đã thành
công là chỉ cần có ý tưởng tốt, hoặc công nghệ tốt là
đủ để thành công.

Các nhà sáng lập Google: Larry và Sergy đều trưởng
thành từ gia đình có truyền thống học tập, bố mẹ họ
đều là những giảng viên, nhà nghiên cứu cả về khoa
học và công nghệ tại trường đại học danh tiếng của
Mỹ, Michigan, MaryLand. Họ đã được tiếp xúc với
máy tính khi còn đang ở giai đoạn sơ khai. Ngoài ra
họ còn được đào tạo với nền tảng kiến thức tổng
hợp.

Sự thành công nhanh chóng của Google còn có góp
sức rất lớn từ giám đốc điều hành tài ba Schmidt. Ở
ông, hội tụ đủ cả khả năng tư duy chiến lược về công

nghệ và tài năng tổ chức, điều hành, lãnh đạo.

Tóm lại, Đổi mới thành công không chỉ cần khả năng
sáng tạo, vì đổi mới là quá trình áp dụng kết quả sáng
tạo nhằm đem lại lợi ích và giá trị cho người dùng,
cần tri thức rộng, chính sách, m...
Bài học vô giá của Google về đổi mới và sáng tạo
Ngược với thông thường, Google quan tâm đến
những điều được giả định là không thể, những vấn đ
được cho rằng thiếu cơ sở để thành công.
Biến điều không thể thành có th
Chúng ta thường chọn làm những việc mang tính kh
thi,giới hạn trong nguồn lực có sẵn, điều đó có thế
giúp doanh nghiệp sống sót nhưng không thể làm nên
những bước nhảy đột phá.
Ngược lại, Google quan tâm đến những điều được
gi định là không thể, những vấn đề được cho rằng
thiếu cơ sở để thành công.
Khi Larry và Sergy, hai sáng lập viên của Google,
đang làm luận án tiến sỹ, họ phát hiện ra nhược điểm
của các phần mềm tìm kiếm vào thời điểm đó, như
Alta vista, Yahoo, Netscape.
Bài học vô giá của Google về đổi mới và sáng tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài học vô giá của Google về đổi mới và sáng tạo - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài học vô giá của Google về đổi mới và sáng tạo 9 10 806