Ktl-icon-tai-lieu

bài làm em yêu lịch sử

Được đăng lên bởi nthao1412
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1007 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi
Câu 1:
Ngày 06-12-2012, UNESCO đã chính thức công nhận một tín ngưỡng ở Việt
Nam là Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể đại diện cho nhân loại. Anh (chị) hãy
cho biết tín ngưỡng gì? Nêu những điều anh (chị) tâm đắc nhất về thời đại là
nguồn gốc hình thành nên tín ngưỡng đó?
Trả lời:
“Con người có tổ có tông” đó là câu nó mà các cụ thường nói.Mỗi con
người được sinh ra ai cũng đều có cha,mẹ,ông bà tổ tiên.Chính vì thế mà đối
với người dân Việt Nam ,thờ cúng tổ tiên là một truyền thống có hầu hết ở
các địa phương.Nó ngày càng phổ biến và phát triển theo hướng tích cực.
Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là một loại hình tín ngưỡng dân gian được lưu
truyền lâu đời ở Việt Nam mà trọng tâm là tỉnh Phú Thọ.
Loại tín ngưỡng này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam ghi
danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (đợt 1) và UNESCO
công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Tối ngày 6/12/2012, tại kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di
sản văn hóa phi vật thể đang diễn ra ở Paris (Pháp), Tổ chức Giáo dục, Khoa
học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức thông qua
quyết định công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là Di
sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại.]Tính đến thời điểm này, "Tín
ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" là di sản duy nhất ở loại hình tín ngưỡng
của Việt Nam được UNESCO vinh danh.
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không phải một tôn giáo mà chính là
biểu trưng của lòng thành kính, sự biết ơn- tri ân công đức các Vua Hùng là
những người có công dựng nước Văn Lang. Hiện tại theo kiểm kê của Sở
VH,TT&DL Phú Thọ, trên địa bàn tỉnh có 326 di tích thờ Hùng Vương và
các nhân vật liên quan đến thời đại Hùng Vương trải rộng khắp các địa
phương trên địa bàn toàn tỉnh. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được phủ
rộng với mật độ dày đặc ở tất cả các làng xã, song Đền Hùng là trung tâm
thực hành Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương lớn nhất và lâu đời nhất trong
tiến trình phát triển lịch sử của dân tộc Việt Nam.Đây được coi như là một di
sản sống bởi đó là những thực hành xã hội có nguồn gốc từ xa xưa.Các hoạt
động này có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì chúng khẳng định bản sắc dân

tộc của nhân dân Việt Nam.Cùng với sự phát triển của đất nước,tín ngưỡng
thờ cúng Hùng Vương đã được duy trì và phát huy, kế thừa từ thế hệ này
sang thế hệ khác bởi ý chí,tinh thần của cả đất nước qua rất nhiều thời kì lịch
sử và giờ dã trở hành di sản đại diện cho dân tộc Việt Nam.
Không chỉ thế ,truyền thống “Thờ cúng vua ...
Câu hỏi
Câu 1:
Ngày 06-12-2012, UNESCO đã chính thức công nhận một tín ngưỡng ở Việt
Nam là Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể đại diện cho nhân loại. Anh (chị) hãy
cho biết tín ngưỡng gì? Nêu những điều anh (chị) tâm đắc nhất về thời đại là
nguồn gốc hình thành nên tín ngưỡng đó?
Trả lời:
“Con người có tổ có tông” đó là câu nó mà các cụ thường nói.Mỗi con
người được sinh ra ai cũng đều có cha,mẹ,ông bà tổ tiên.Chính vì thế mà đối
với người dân Việt Nam ,thờ cúng tổ tiên là một truyền thống có hầu hết ở
các địa phương.Nó ngày càng phổ biến và phát triển theo hướng tích cực.
Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là một loại hình tín ngưỡng dân gian được lưu
truyền lâu đời ở Việt Nam mà trọng tâm là tỉnh Phú Thọ.
Loại tín ngưỡng này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam ghi
danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (đợt 1) và UNESCO
công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Tối ngày 6/12/2012, tại kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di
sản văn hóa phi vật thể đang diễn ra ở Paris (Pháp), Tổ chức Giáo dục, Khoa
học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức thông qua
quyết định công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là Di
sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại.
]
Tính đến thời điểm này, "Tín
ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" là di sản duy nhất ở loại hình tín ngưỡng
của Việt Nam được UNESCO vinh danh.
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không phải một tôn giáo mà chính là
biểu trưng của lòng thành kính, sự biết ơn- tri ân công đức các Vua Hùng là
những người có công dựng nước Văn Lang. Hiện tại theo kiểm kê của Sở
VH,TT&DL Phú Thọ, trên địa bàn tỉnh có 326 di tích thờ Hùng Vương và
các nhân vật liên quan đến thời đại Hùng Vương trải rộng khắp các địa
phương trên địa bàn toàn tỉnh. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được phủ
rộng với mật độ dày đặc ở tất cả các làng xã, song Đền Hùng là trung tâm
thực hành Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương lớn nhất và lâu đời nhất trong
tiến trình phát triển lịch sử của dân tộc Việt Nam.Đây được coi như là một di
sản sống bởi đó là những thực hành xã hội có nguồn gốc từ xa xưa.Các hoạt
động này có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì chúng khẳng định bản sắc dân
bài làm em yêu lịch sử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài làm em yêu lịch sử - Người đăng: nthao1412
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
bài làm em yêu lịch sử 9 10 726