Ktl-icon-tai-lieu

BÀI LỄ TẠI GIA CHUNG

Được đăng lên bởi dracula16121997
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI LỄ TẠI GIA CHUNG
Con niệm nam mô A di đà phật (5 lần cùng với 5 lần vái đầu sát sập )
Con kính lạy 9 phương trời 10 phương chư phật chư phật mười phương.
Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ, chư vị tôn thần.
Con kính lạy Ngài kim niên đương cai thái tuế chí đức tôn thần.
Con kính lạy Ngài bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương.
Con kính lạy Ngài bản trạch thánh quan.
Con kính lạy Bản xứ thần linh Thổ địa Tôn thần.
Con kính lạy Bản gia thổ công, Đông trù tư mệnh, Táo phủ thần quân.
Con kính lạy Bản gia thổ địa, Long mạch tôn thần.
Con kính lạy Ngài chúa đất, Tiền Hậu địa chủ, Tài thần, cô bé, cậu bé bản cảnh.
Con kính lạy các chư vị Tôn thần cai quản xứ đất điền chúng con ở.
Con kính lạy Tổ tiên nội ngoại hai họ Lê và họ Nguyễn, kính lạy cao tằng tổ
khảo, cao tằng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, toàn thể các hương linh
gia tiên Lê Danh đường thượng, Nguyễn Danh đường thượng, lịch đại tổ tiên,
tổ cô, mãnh tướng, cậu hoàng tại gia.
Hôm nay là ngày……….tháng……..năm…………
Gia chung chúng con là:
Lê Ngọc Tú, niên sinh Mậu Thân niên, 47 tuế
Thê: Nguyễn Thị Quỳnh Anh, niên sinh Nhâm Tý niên, 43 tuế.
Nam tử: Lê Hoàng Việt, niên sinh Đinh Sửu niên, 18 tuế.
Nam tử: Lê Hoàng Linh, niên sinh Tân Tỵ niên, 14 tuế.
Hợp đồng gia quyến đẳng ở tại: Hà Nội thành, Hoàng Mai quận, Giáp Bát
phường, gia số 16 ngõ 761 đường Giải Phóng.
Thành tâm dâng lễ trước án: Nén hương thơm, phù tửu, nhan đăng,..
( phù tửu là rượu thịt, không có lễ mặn không đọc chữ phù tửu )( đọc những lễ
đã sắm )
Lễ mỏng lòng thành, thắp nén tâm nhang thỉnh mời các ngài giáng lâm trước
án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.
Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị tiền chủ, Hậu chủ và các Hương linh, cô hồn
y thảo phụ mộc phảng phất trong khu vực này. Xin mời tới đây chime ngưỡng
tôn thần, đồng lai lâm hiến hưởng.
Tấu xin các ngài phù hộ độ trì cho gia chung chúng con đầu năm chí giữa nửa
năm chí cuối thân cung khảng khái, bản mệnh bình an, có tài, có lộc, có lương,
có thực, có ngân, có xuyến, vô tai, vô nạn, vô hạn, vô ách. Năm xung các ngài
giải xung, tháng hạn các ngài giải hạn. Sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm, cho
gia chung chúng con được Ngũ phúc đáo môn. Chúng con thành tâm kính lễ,
cúi xin các ngài phù hộ.
Nam mô A di đà phật (3 lần ) cẩn tấu !

Cụ ông: Lê Danh Trọ
Cụ bà: Vũ Thị Tính
Ông: Lê Huy Nhữ ( Lữ )
Bà: Phạm Thị Bổng
Ông : Lê Danh Đường
Bà: Lê Thị Nhuần
Bà: Nguyễn Thị Tiêu
Ông: Lê Danh An
Bà : Nguyễn Thị Nhu
Bà Tổ Cô: Lê Thị Đông
Bà Tổ Cô: Lê Thị Tây
Ông Mãnh Tổ: Lê Nhất Lang
Bà Cô Tổ: L...
BÀI LỄ TẠI GIA CHUNG
Con niệm nam mô A di đà phật (5 lần cùng với 5 lần vái đầu sát sập )
Con kính lạy 9 phương trời 10 phương chư phật chư phật mười phương.
Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ, chư vị tôn thần.
Con kính lạy Ngài kim niên đương cai thái tuế chí đức tôn thần.
Con kính lạy Ngài bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương.
Con kính lạy Ngài bản trạch thánh quan.
Con kính lạy Bản xứ thần linh Thổ địa Tôn thần.
Con kính lạy Bản gia thổ công, Đông trù tư mệnh, Táo phủ thần quân.
Con kính lạy Bản gia thổ địa, Long mạch tôn thần.
Con kính lạy Ngài chúa đất, Tiền Hậu địa chủ, Tài thần, cô bé, cậu bé bản cảnh.
Con kính lạy các chư vị Tôn thần cai quản xứ đất điền chúng con ở.
Con kính lạy Tổ tiên nội ngoại hai họ họ Nguyễn, kính lạy cao tằng tổ
khảo, cao tằng t tỷ, thúc huynh đệ, di t muội, toàn thể các hương linh
gia tiên Danh đường thượng, Nguyễn Danh đường thượng, lịch đại tổ tiên,
tổ cô, mãnh tướng, cậu hoàng tại gia.
Hôm nay là ngày……….tháng……..năm…………
Gia chung chúng con là:
Lê Ngọc Tú, niên sinh Mậu Thân niên, 47 tuế
Thê: Nguyễn Thị Quỳnh Anh, niên sinh Nhâm Tý niên, 43 tuế.
Nam tử: Lê Hoàng Việt, niên sinh Đinh Sửu niên, 18 tuế.
Nam tử: Lê Hoàng Linh, niên sinh Tân Tỵ niên, 14 tuế.
Hợp đồng gia quyến đẳng tại: Hà Nội thành, Hoàng Mai quận, Giáp Bát
phường, gia số 16 ngõ 761 đường Giải Phóng.
Thành tâm dâng lễ trước án: Nén hương thơm, phù tửu, nhan đăng,..
( phù tửurượu thịt, không l mặn không đọc chữ phù tửu )( đọc những lễ
đã sắm )
Lễ mỏng lòng thành, thắp nén tâm nhang thỉnh mời các ngài giáng lâm trước
án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.
Tín ch lại xin phổ cáo với các v tiền chủ, Hậu chủ và các Hương linh, hồn
y thảo ph mộc phảng phất trong khu vực này. Xin mời tới đây chime ngưỡng
tôn thần, đồng lai lâm hiến hưởng.
Tấu xin các ngài phù hộ độ tcho gia chung chúng con đầu năm chí giữa nửa
năm chí cuối thân cung khảng khái, bản mệnh bình an, cói, có lộc, lương,
thực, ngân, xuyến, tai, vô nạn, hạn, ách. Năm xung các ngài
giải xung, tháng hạn các ngài giải hạn. Sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm, cho
gia chung chúng con được Ngũ phúc đáo môn. Chúng con thành tâm kính lễ,
cúi xin các ngài phù hộ.
Nam mô A di đà phật (3 lần ) cẩn tấu !
BÀI LỄ TẠI GIA CHUNG - Trang 2
BÀI LỄ TẠI GIA CHUNG - Người đăng: dracula16121997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÀI LỄ TẠI GIA CHUNG 9 10 85