Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập - Bài giải môn Kê khai, Quyết toán Thuế tại doanh nghiệp

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG:

Câu 1: Đối tượng nộp thuế TNCN từ tiền công, tiền lương
a) o Cá nhân cư trú
b) o Cá nhân không cư trú
c) o a & b đều đúng
Câu 2: Các khoản thu nhập sau đây là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công
a) o Tiền lương, tiền công, tiền nhận được do tham gia hiệp hội,
b) o Phụ cấp quốc phòng, trợ cấp một lần khi sinh con, trợ cấp trang phục điện thoại
c) o Thưởng danh hiệu Anh Hùng Lao Động, Thưởng Danh hiệu nghệ sỹ nhân dân
Câu 3: Các khoản trợ cấp, phụ cấp nào dưới đây không được trừ khi xác định TNCT từ tiền lương, tiền công
a) o Phụ cấp đối với người có công với cách mạng theo quy định
b) o Phụ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp thôi việc theo quy định
c) o Trợ cấp thuê dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế
Câu 4: Các khoản thưởng nào sau đây được trừ khi xác định TNCT từ tiền lương, tiền công
a) o Thưởng tháng thứ 13
b) o Thưởng danh hiệu Anh Hùng Lao Động, Thưởng Danh hiệu nghệ sỹ nhân dân
c) o Thưởng bằng cổ phiếu
Câu 5: Đối tượng nào dưới đây được trừ giảm trừ gia cảnh khi xác định thu nhập tính thuế
a) o Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công
b) o Cá nhân cư trú có thu nhập từ hoạt động kinh doanh
c) o a & b đều đúng
Câu 6: Thuế suất thuế TNCN từ thu nhập từ tiền lương, tiền công theo biểu thuế lũy tiến từng phần, cụ thể :
a) o 6 bậc
b) o 7 bậc
c) o 5 bậc
Câu 7: Ông A là đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công với mức lương 10tr/tháng; là người độc thân; Ông A có trách nhiệm trả thuế TNCN và 5% BHXH, 1% BHYT. Thuế TNCN phải nộp của Ông A trong tháng là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông A nhận được là khoản thu nhập trước thuế.
a) o 209.000 đồng
b) o 290.000 đồng
c) o 920.000 đồng
Câu 8: Ông B là đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng đã trừ các BH bắt buộc là 90.000.000 đồng và Ông B phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi. Trong tháng Ông B không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Thu nhập tính thuế của Ông B trong tháng là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông B nhận được là khoản thu nhập trước thuế
a) o 19.130.000 đồng
b) o 82.600.000 đồng
c) o 82.800.000 đồng
Câu 9: Ông B là đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng đã trừ các BH bắt buộc là 90.000.000 đ và Ông B phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi. Trong tháng Ông B không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Thuế TNCN phải nộp của Ông B trong tháng là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông B nhận được là khoản thu nhập trước thuế
a) o 82.600.000 đồng
b) o 19.130.000 đồng
c) o 82.800.000 đồng
Câu 10: Ông C là đối tượng không cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam trong tháng là 10.000.000 đồng. Ông C độc thân, và trong tháng Ông C có đóng góp từ thiện là 1.000.000. Thuế TNCN phải nộp của Ông C là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông C nhận được là khoản thu nhập trước thuế
a) o 290.0000 đồng
b) o 2.000.000 đồng
c) o a & b đều sai
Bài tập - Bài giải môn Kê khai, Quyết toán Thuế tại doanh nghiệp - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Bài tập - Bài giải môn Kê khai, Quyết toán Thuế tại doanh nghiệp 9 10 874