Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Chương 6 & 7 UỐN & CHUYÊN VI CỦA DẦM CHỊU UỐN

Được đăng lên bởi Hoàng Hí Hửng
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3558 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG 6&7
(HẠN CUỐI NỘP BÀI: 20/11/2012 tại phòng thực hành CNC X3.11)
Viết tay trên giấy A4
1) (12.9) Tìm ứng suất kéo và ứng suất lớn nhất.

2) (12.10) Tìm ứng suất lớn nhất.

3) (12.14) Tìm ứng suất lớn nhất. Cho trục có đường kính 50 mm.

4) (12.15) Tìm ứng suất lớn nhất. Cho thanh có tiết diện 9 × 9 in.2.

5) (12.22) Tìm kích thước a của tiết diện. Cho ứng suất cho phép là σallow = 150 MPa.

6) (12.24) Tìm ứng suất lớn nhất. Các khớp ở A, B, và C là khớp bản lề.

7) (12.42) Tìm ứng suất lớn nhất.

8) (13.2) Tính ứng suất tiếp tại A, B, và C. Cho V = 150 kN.

9) (13.8) Tính ứng suất tiếp lớn nhất tại tiết diện a-a.

10) (12.16) Tính ứng suất tiếp lớn nhất.

11) (13.18) Tính tải trọng phân bố đều w. Cho ứng suất cắt cho phép là τallow = 4 MPa.

12) (16.3) Tính kích thước b của tiết diện. Cho các ứng suất cắt cho phép là τallow = 5
MPa và σallow = 8 MPa.

13) (16.18) Tính chiều cao h của tiết diện và tải trọng lớn nhất Pmax. Cho các ứng suất
cắt cho phép là τallow = 50 psi và σallow = 1500 psi.

14) (16.21) Tính chiều rộng b của tiết diện. Cho ứng suất cắt cho phép σallow = 22 ksi.

15) (16.27) Thiết lập phương trình vi phân đàn hồi. Cho EI = constant.

16) (16.30) Tính độ võng lớn nhất. Cho EI = constant.

17) (16.34) Tính độ võng lớn nhất và độ dốc ở A. Cho EI = constant.

18) (16.40) Tính độ võng ở C và độ dốc ở A. Cho EI = constant.

...
BÀI TP CHƯƠNG 6&7
(HN CUI NP BÀI: 20/11/2012 ti phòng thc hành CNC X3.11)
Viết tay trên giy A4
1) (12.9) Tìm ng sut kéo và ng sut ln nht.
2) (12.10) Tìm ng sut ln nht.
3) (12.14) Tìm ng sut ln nht. Cho trc có đường kính 50 mm.
Bài tập Chương 6 & 7 UỐN & CHUYÊN VI CỦA DẦM CHỊU UỐN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Chương 6 & 7 UỐN & CHUYÊN VI CỦA DẦM CHỊU UỐN - Người đăng: Hoàng Hí Hửng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập Chương 6 & 7 UỐN & CHUYÊN VI CỦA DẦM CHỊU UỐN 9 10 2