Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN HÌNH SỰ 1

Được đăng lên bởi Hà App
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỞ ĐẦU
Với vai trò là nền tảng kinh tế - xã hội của quốc gia, chế độ sở hữu là một trong
những vấn đề trọng yếu được Nhà nước bảo vệ bằng mọi biện pháp, trong đó có
biện pháp hình sự. Tuy nhiên, trong thời đại hiện nay, các tội phạm xâm phạm
sở hữu xảy ra rất phổ biến, trong đó tội cướp giật tài sản chiếm tỷ lệ khá lớn. Sau
đây là một ví dụ cụ thể:
K có hành vi cướp giật tài sản của người khác có giá trị 50 triệu đồng. Hành vi
phạm tội của K được quy định tại khoản 2 điều 136 BLHS. K bị toà án xử phạt 3
năm tù.
1.
2.
3.
4.
5.

Tội phạm mà K đã thực hiện thuộc loại tội gì theo phân loại tội phạm tại
khoản 3 điều 8 BLHS?
Hành vi phạm tội của K thuộc CTTP cơ bản, CTTP tăng nặng hay CTTP
giảm nhẹ của tội cướp giật tài sản? Tại sao?
Nếu K mới 15 tuổi 6 tháng thì K có phải chịu TNHS về hành vi của mình
không? Tại sao?
Nếu K đang bị mắc bệnh tâm thần thì K có phải chịu TNHS về hành vi của
mình không? Tại sao?
Có thể cho K hưởng án treo không? Tại sao?

BÀI LÀM
I.

Tội phạm mà K đã thực hiện thuộc loại tội gì theo phân loại tội phạm
tại khoản 3 điều 8 BLHS?

Tội phạm, hiểu khái quát là hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, trái pháp luật
hình sự và phải chịu hình phạt. Tuy có chung các dấu hiệu trên nhưng những
hành vi phạm tội cụ thể lại có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất
khác nhau. Chính vì thế, vấn đề phân hoá và cá thể hoá hình phạt đã được đặt ra
và coi là nguyên tắc của luật hình sự Việt Nam, thể hiện bằng việc phân tội
phạm ra thành bốn nhóm khác nhau: tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm
trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (quy định
tại khoản 3 Điều 8 BLHS). Để phân loại tội phạm thành bốn nhóm như vậy,
người ta dựa vào hai tiêu chí chủ yếu: mức độ nguy hại cho xã hội và mức cao
nhất của khung hình phạt đối với tội phạm đó.
Xét về mức độ gây nguy hại cho xã hội, trong vụ án này, K đã có hành vi cướp
giật tài sản của người khác có giá trị 50 triệu đồng. Đây là hành vi gây thiệt hại
hoặc đe doạ gây thiệt hại đến những quyền nhất định của người bị hại. Cụ thể:
hành vi phạm tội của K đã xâm phạm tới quyền sở hữu tài sản với giá trị 50
triệu đồng của người bị hại. Mặt khác, hành vi của K rất có thể đe doạ đến
quyền nhân thân về tính mạng, sức khoẻ của người bị hại, bởi người bị hại có
thể có hành động phản kháng, chống cự dẫn đến việc K phải sử dụng vũ lực,
gây nguy hiểm đến sức khoẻ, thậm chí là tính mạng của người bi hại. Vì thế,
hành vi phạm tội của K được xem là gây nguy hại rất lớn cho xã hội.
Xét về mức ca...
MỞ ĐẦU
Với vai trò nền tảng kinh tế - hội của quốc gia, chế độ sở hữu một trong
những vấn đề trọng yếu được Nhà nước bảo vệ bằng mọi biện pháp, trong đó
biện pháp hình sự. Tuy nhiên, trong thời đại hiện nay, các tội phạm xâm phạm
sở hữu xảy ra rất ph biến, trong đó tội cướp giật tài sản chiếm t lệ khá lớn. Sau
đây là một ví dụ cụ thể:
K hành vi cướp giật tài sản của người khác giá trị 50 triệu đồng. Hành vi
phạm tội của K được quy định tại khoản 2 điều 136 BLHS. K bị toà án xử phạt 3
năm tù.
1. Tội phạm K đã thực hiện thuộc loại tội theo phân loại tội phạm tại
khoản 3 điều 8 BLHS?
2. Hành vi phạm tội của K thuộc CTTP bản, CTTP tăng nặng hay CTTP
giảm nhẹ của tội cướp giật tài sản? Tại sao?
3. Nếu K mới 15 tuổi 6 tháng thì K phải chịu TNHS về hành vi của mình
không? Tại sao?
4. Nếu K đang bị mắc bệnh tâm thần t K phải chịu TNHS về hành vi của
mình không? Tại sao?
5. Có thể cho K hưởng án treo không? Tại sao?
BÀI TẬP LỚN HÌNH SỰ 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LỚN HÌNH SỰ 1 - Người đăng: Hà App
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN HÌNH SỰ 1 9 10 773