Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Quản trị kinh doanh 2

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1012 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH 2
Chương 1
Bài 1: Một doanh nghiệp CBLS dự định đầu tư mới 01 dây chuyền sản xuất ván dăm. Có hai phương án đưa ra để lựa chọn như sau:
A. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của phương án:
Các chỉ tiêu ĐV tính PA. I PA. II
1. NLSX dây chuyền m3sp/năm 2.000 2.000
2. Lượng gỗ nguyên liệu tiêu thụ m3/năm 3.000 3.000
3. Số lượng lao động sử dụng người 70 90
4. Tổng vốn đầu tư ban đầu tỷ đồng 10,522 6,522
5. Tổng giá thành SX SP 1 năm (khi SX ổn định)
Trong đó: Khấu hao cơ bản 1 năm tỷ đồng 4,402
0,95 3,802
0,55
6. Tổng doanh thu hàng năm (khi SX ổn định) tỷ đồng 5,4 4,59
7. Thuế VAT 1 năm tỷ đồng 0,27 0,23
8. Thiết bị NK SX năm trước
9. Giá bán sản phẩm bình quân triệu đ/m3 2,00 1,90
10. Nguồn vốn vay NH vay NH
11. Lãi vay vốn đầu tư % năm 10 10
12. Thời gian hoạt động của phương án năm 10 10
13. Giá trị TSCĐ thanh lý khi kết thúc hoạt động (dự kiến) tỷ đồng 0,55 0,35
Bài tập Quản trị kinh doanh 2 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Bài tập Quản trị kinh doanh 2 9 10 707