Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tổng hợp - nguyên lý kế toán - có bài giải chi tiết

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1670 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập tổng hợp tất cả các nghiệp vụ môn Nguyên lý kế toán. Bài tập kèm hướng dẫn và bài giải chi tiết của Giảng viên khoa kế toán trường ĐH KTQD

BÀI TẬP TỔNG HỢP

Doanh nghiệp A hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp Kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có số dư đầu tháng 5/N của các tài khoản kế toán như sau:
TK 111: 180.000 TK 421: 80.000
TK 112: 250.000 TK 331: 90.000
TK 211: 2.500.000 TK 131 (Dư có): 35.000
TK 214: 570.000 TK 131 (Dư nợ): 100.000
TK 155: 120.000 TK 334: 43.500
TK 157: 100.000 TK 414: 180.000
TK 152: 50.000 TK 142: 6.000
TK 311: 300.000 TK 431: 545.500
TK 411: 1.953.000

Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng như sau:
1. Mua 1 thiết bị sản xuất theo giá hóa đơn cả thuế GTGT 10% là 181.500. Biết TSCĐ này được đưa vào sử dụng từ ngày 6/5, tỷ lệ khấu hao là 12%/năm và được thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng, trong đó: 50.000 thuộc NVKH, số còn lại thuộc quỹ đầu tư phát triển.
2. Mua NVL chính sử dụng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm, đã thanh toán bằng tiền mặt sau khi trừ 1% chiết khấu thanh toán được hưởng. Biết giá cả thuế 10% là 220.000.
3. Xuất kho NVL phụ cho sản xuất sản phẩm 6.000, cho quản lý phân xưởng 2.400, cho QLDN 1.000.
4. Trả lương còn nợ công nhân viên bằng tiền mặt 40.000, số còn lại doanh nghiệp tạm giữ vì công nhân đi vắng chưa lĩnh.
5. Thanh lý một nhà kho phục vụ cho sản xuất đã khấu hao hết từ tháng 3/N. Biết nguyên giá 300.000, chi phí thanh lý đã chi bằng tiền mặt 5.000, phế liệu bán thu bằng tiền mặt cả thuế GTGT 10% 15.400.
6. Tính ra tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất là 45.000, cho nhân viên phân xưởng 5.000, cho nhân viên bán hàng 3.000, cho nhân viên QLDN 3.500
7. Trích BHXH, BHYT và Kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định.
8. Nhượng bán 1 TSCĐ của bộ phận sản xuất vào 13/5 nguyên giá 216.000, đã hao mòn 90.000. Khách hàng chấp nhận trả bằng tiền mặt theo tổng giá thanh toán có thuế GTGT 10% 165.000. Biết tỷ lệ khấu hao bình quân năm của TSCĐ này là 10%.
9. Doanh nghiệp tạm nộp thuế thu nhập theo kế hoạch 18.000 bằng chuyển khoản.
10. Chi phí khác bằng tiền mặt phát sinh sử dụng ở bộ phận sản xuất 5.600, bộ phận bán hàng 3.000, bộ phận QLDN 7.550.
11. Bộ phận quản lý báo hỏng 1 số dụng cụ trị giá 5.000 thuộc loại phân bổ 2 lần, trừ lương nhân viên làm hỏng.
12. Kiểm nghiệm hoàn thành 320 sản phẩm, trong đó nhập kho 120 sản phẩm, còn lại xuất gửi bán với giá chưa thuế GTGT là 650/sản phẩm. Chi phí bốc dỡ bao gói số thành phẩm trên đã chi bằng tiền mặt 1.000.
13. Khách hàng chấp nhận mua toàn bộ số hàng gửi bán tháng trước và sẽ thanh toán 147.400 (đã bao gồm cả thuế GTGT 10%) bằng chuyển khoản sau 30 ngày.
14. Thanh toán lãi vay ngân hàng bằng tiền mặt 6.000.
15. Khách hàng khiếu nại về chất lượng và yêu cầu doanh nghiệp nhận lại số hàng có giá vốn 10.000, giá bán chưa thuế GTGT 10% là 14.000. doanh nghiệp chấp nhận nhưng chưa thanh toán.
Yêu cầu:
1. Tính và phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ tháng 5 cho các bộ phận? Biết rằng không có biến động về TSCĐ trong tháng 4 và mức khấu hao tháng 4 là 15.015, trong đó khấu hao ở bộ phận sản xuất là 7.205, bộ phận bán hàng 3.250, bộ phận QLDN 4.560.
2. Tính tổng giá thành và giá thành đơn vị sản phẩm, biết đầu kì không có sản phẩm dở dang, cuối kì dở dang, cuối kì dở dang 80 sản phẩm với mức độ hoàn thành 40% và doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến.
3. Định khoản và phản ánh các nghiệp vụ phát sinh trong tháng vào tài khoản.
4. Lập báo cáo kết quả kinh doanh tháng 5/N.
5. Lập bảng cân đối kế toán.
Bài tập tổng hợp - nguyên lý kế toán - có bài giải chi tiết - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Bài tập tổng hợp - nguyên lý kế toán - có bài giải chi tiết 9 10 563