Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập xác suất

Được đăng lên bởi HanLee
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 4829 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
Bài 1 Có 100 tấm bìa hình vuông như nhau được đánh số từ 1 đến 100. Lấy nn một tấm bìa.
Tìm xác suất để
1. Được tấm bìa không có chữ số 5.
2. Được tấm bìa chia hết cho 2 hoặc cho 5 hoặc cho cả 2 và 5.
Bài 2 Một hộp đựng a quả cầu trắng và b quả cầu đen. Lấy ngẫu nhiên lần lượt hai quả cầu.
1. Tìm xác suất để quả thứ nhất là trắng.
2. Tìm xác suất để quả thứ hai là trắng nếu biết quả thứ nhất là trắng.
3. Tìm xác suất để quả thứ nhất là trắng nếu biết quả thứ hai là trắng.
Bài 3 Ba người khách cuối cùng ra khỏi nhà bỏ quên mũ. Chủ nhà không biết đâu là mũ của
ai nên gửi trả một cách ngẫu nhiên. Tìm xác suất để:
1. Cả ba người cùng được trả sai mũ.
2. Có đúng một người được trả đúng mũ.
3. Có đúng hai người được trả đúng mũ.
4. Có đúng ba người được trả đúng mũ.
Bài 4 Một người gọi điện cho bạn nhưng quên mất ba chữ số cuối và chỉ nhớ rằng chúng
khác nhau. Tính xác suất để người đó gọi lần đầu và được số của bạn.
Bài 5 Lấy ngẫu nhiên 3 con bài từ một bộ bài tú lơ khơ. Tìm xác suất để:
1. Được 3 con át.
2. Được 1 con át.
Bài 6 Một chi tiết được lấy ngẫu nhiên có thể là chi tiết loại 1, ký hiệu A, hoặc chi tiết loại
2, ký hiệu B, hoặc chi tiết loại 3, ký kiệu C. Hãy mô tả các dấu cộng "+" trong các sự kiện
dưới đây và giải thích các sự kiện đó:
1. A + B

3. A + B

2. AB + C

4. AC

Bài 7 Ba người cùng bắn vào một mục tiêu. Gọi Ak là sự kiện người thứ k bắn trúng. Hãy
viết bằng ký hiệu biểu diễn các sự kiện sau:
1. Chỉ có người thứ nhất bắn trúng mục tiêu
2. Chỉ có một người bắn trúng mục tiêu
3. Chỉ có hai người bắn trúng mục tiêu
4. Có người bắn trượt.

2
Bài 8 Cơ cấu chất lượng của một nhà máy như sau: Loại 1, 40%, loại 2, 50%, còn lại là phế
phẩm. Lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm trong nhà máy. Tính xác suất để sản phẩm đó thuộc
loại 1 hoặc 2.
Bài 9 Để nhập kho một sản phẩm phải trải qua ba vòng kiểm tra độc lập. Xác suất kiểm tra
đúng của ba vòng lần lượt là 0.8, 0.9, 0.99.
1. Tính xác suất để một phế phẩm lọt qua vòng kiểm tra.
2. Tính xác suất để một sản phẩm loại 1 hoặc 2 (chính phẩm) bị loại.
Bài 10 Có hai bóng đèn làm việc độc lập với xác suất hỏng tương ứng là 0.1 và 0.15 và việc
chúng hỏng là độc lập với nhau.
1. Tính xác suất để mạch điện bị hỏng khi hai bóng đèn mắc nối tiếp; mắc song song.
2. Nếu hai bóng nối tiếp và mạch bị hỏng, tính xác suất để bóng thứ nhất hỏng.

...
1
Bài 1 100 tấm bìa hình vuông như nhau được đánh số từ 1 đến 100. Lấy nn một tấm bìa.
Tìm xác suất để
1. Được tấm bìa không chữ số 5.
2. Được tấm bìa chia hết cho 2 hoặc cho 5 hoặc cho cả 2 và 5.
Bài 2 Một hộp đựng a quả cầu trắng và b quả cầu đen. Lấy ngẫu nhiên lần lượt hai quả cầu.
1. Tìm xác suất để quả thứ nhất trắng.
2. Tìm xác suất để quả thứ hai trắng nếu biết quả thứ nhất trắng.
3. Tìm xác suất để quả thứ nhất trắng nếu biết quả thứ hai trắng.
Bài 3 Ba người khách cuối cùng ra khỏi nhà bỏ quên mũ. Chủ nhà không biết đâu của
ai nên gửi trả một cách ngẫu nhiên. Tìm xác suất để:
1. Cả ba người cùng được trả sai mũ.
2. đúng một người được trả đúng mũ.
3. đúng hai người được trả đúng mũ.
4. đúng ba người được trả đúng mũ.
Bài 4 Một người gọi điện cho bạn nhưng quên mất ba chữ số cuối và chỉ nhớ rằng chúng
khác nhau. Tính xác suất để người đó gọi lần đầu và được số của bạn.
Bài 5 Lấy ngẫu nhiên 3 con bài từ một bộ bài khơ. Tìm xác suất để:
1. Được 3 con át.
2. Được 1 con át.
Bài 6 Một chi tiết được lấy ngẫu nhiên thể chi tiết loại 1, hiệu A, hoặc chi tiết loại
2, hiệu B, hoặc chi tiết loại 3, kiệu C. y tả các dấu cộng "+" trong các sự kiện
dưới đây và giải thích các sự kiện đó:
1. A + B
2. AB + C
3. A + B
4. AC
Bài 7 Ba người cùng bắn vào một mục tiêu. Gọi A
k
sự kiện người thứ k bắn trúng. y
viết bằng hiệu biểu diễn các sự kiện sau:
1. Chỉ người thứ nhất bắn trúng mục tiêu
2. Chỉ một người bắn trúng mục tiêu
3. Chỉ hai người bắn trúng mục tiêu
4. người bắn trượt.
Bài tập xác suất - Trang 2
Bài tập xác suất - Người đăng: HanLee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập xác suất 9 10 690