Ktl-icon-tai-lieu

Bài test chuyên môn quản trị nhân sự

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 724 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập tình huống: Ở Ngân hàng Cổ phần Phương Nam

Ngân hàng Cổ phần Phương Nam là một doanh nghiệp có hoạt động chủ yếu là kinh doanh tiền tệ. Tiền thân của ngân hàng là một quỹ tín dụng nhân dân hồi bao cấp. Các nhân viên của ngân hàng đều tham gia góp vốn cổ phần, nên họ vừa là người lao động, vừa là các cổ đông trong doanh nghiệp. Ngân hàng có 25 nhân viên, trong đó có 5 người có trình độ đại học (đều tập trung ở ban giám đốc và phòng kinh doanh), 8 người có trình độ trung cấp, còn lại là những người có trình độ sơ cấp. Trong thời kỳ bao cấp, quỹ tín dụng áp dụng tất cả các chế độ tuyển dụng, trả lương, khen thưởng, . theo quy định của nhà nước. Sau đó khi chuyển sang chế độ ngân hàng cổ phần, giám đốc ngân hàng áp dụng chế độ tiền lương như sau:
- Lương cơ bản được tính trên trình độ học vấn
- Áp dụng chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với các cán bộ quản lý trong ngân hàng có chức vụ trưởng, phó phòng, thủ quỹ và nhân viên kiểm ngân. Lương cơ bản và phụ cấp trách nhiệm được trả một lần.
- Tiền thưởng dựa vào kết quả kinh doanh của ngân hàng
- Chế độ phúc lợi theo quy định chung của nhà nước
Ngân hàng áp dụng cải cách tiền lương lần thứ hai sau khi nhà nước bỏ thuế doanh thu đối với ngân hàng và đại hội cổ đông đã thống nhất khoán quỹ lương cho tất cả nhân viên của ngân hàng bằng 8% trên doanh thu hàng tháng. Quỹ trả công của người lao động được tính và phân bổ như sau:
- Lương cơ bản và phụ cấp vẫn áp dụng cách tính cũ
- Phúc lợi áp dụng thống nhất như nhau cho mọi nhân viên của ngân hàng
- Lương kinh doanh hay tiền thưởng được tính trên cơ sở hiệu quả kinh doanh của ngân hàng và điểm thi đua của từng nhân viên theo công thức:
T = (Lương cơ bản x Số điểm thi đua x Số ngày làm việc)/26 x 100
Trong đó số điểm thi đua được đánh giá theo 3 yếu tố:
a. Ý thức chấp hành nội quy, quy chế của ngân hàng (20 điểm)
b. Thái độ, tác phong giao dịch với khách hàng (30 điểm)
Bài test chuyên môn quản trị nhân sự - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Bài test chuyên môn quản trị nhân sự 9 10 619