Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tham Luận Tại Đại Hội Đại Biểu phường Tây Sơn lần thứ III Nhiệm kỳ 2015 – 2020

Được đăng lên bởi nguyenthithanhtstd
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài Tham Luận
Tại Đại Hội Đại Biểu phường Tây Sơn lần thứ III
Nhiệm kỳ 2015 – 2020
Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!
Kính thưa các Quý vị khách quý!
Kính thưa toàn thể Đại Hội!
Kính thưa toàn thể Đại hội! Về dự Đại hội đại biểu phường nhiệm kỳ
2015 -2020. Thay mặt Đoàn đại biểu chi hội tổ dân phố 7, xin gửi tới các
quý vị Đại biểu khách quý cùng toàn thể Đại hội lời chúc tốt đẹp nhất của
cán bộ, Đảng viên và nhân dân tổ dân phố 7, chúc Đại hội Đảng bộ phường
thành công tốt đẹp.
Kính thưa Đại hội! Sau khi được nghe toàn văn báo cáo chính trị Đại
hội Đảng bộ phường lần thứ III nhiệm kỳ 2015 -2020 do Đ/c Đinh Như Lâm
thay mặt Đoàn chủ tịch trình trước Đại hội, bản than tôi nhất trí cao kết quả
thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II và phương hướng, mục tiêu, nhiệm
vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ III.
Tôi nhận thức sâu sắc rằng trong nhiệm kỳ lần thứ II phường mới thành
lập còn nhiều khó khăn như đặc điểm tình hình trong báo cáo đã nêu, song
Đảng bộ đã lãnh đạo toàn diện, mọi mặt các Ban ngành, các mặt công tác
đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra, tình hình chính
trị tư tưởng được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phường
được củng cố và không ngừng phát triển, những kết quả đạt được trong
nhiệm kỳ qua chứng tỏ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ mà
trực tiếp và thường xuyên là Ban chấp hành, Ban thường vụ đã bám sát chức
năng, nhiệm vụ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo để đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ, tôi xin phát biểu làm rõ kết quả lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội.
Kính thưa Đại hội! Tổ dân phố 7 có 152 hộ với 520 khẩu, có trên 50%
hộ làm nông nghiệp (chủ yếu tròng cây công nghiệp) số còn lại là công
nhân, viên chức, lực lượng vũ trang và người hưởng lương hưu và các chế
độ người ưu đãi, người có công, chấp hành Nghị quyết của Đảng ủy phường
chi bộ đã lãnh đạo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ,
đảng viên, nhân dân phát huy nội lực, khắc phục khó khăn về thời tiết, vốn
tập trung chuyển dịch cơ cấu cây tròng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia
đình, làm giàu chính đáng. Do đó mấy năm qua số hộ trồng cây công nghiệp
không những đạt cả năng suất, chất lượng hang hóa được giá, tăng cả diện
tích trồng trọt bằng việc tận dụng diện tích đất thổ cư chưa làm nhà để sản

xuất, ngoài ra nhiều hộ gia đình phát huy thế mạnh và dân càng đẩy mạnh
các dịch vụ, ngành nghề thủ công, kinh doanh, bảo đảm thu nhập ổn định, có
gia đình thu nhập hang năm từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng bằng sức
lao động c...
Bài Tham Luận
Tại Đại Hội Đại Biểu phường Tây Sơn lần thứ III
Nhiệm kỳ 2015 – 2020
Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!
Kính thưa các Quý vị khách quý!
Kính thưa toàn thể Đại Hội!
Kính thưa toàn thể Đại hội! Về dự Đại hội đại biểu phường nhiệm kỳ
2015 -2020. Thay mặt Đoàn đại biểu chi hội tổ dân phố 7, xin gửi tới các
quý vị Đại biểu khách quý cùng toàn thể Đại hội lời chúc tốt đẹp nhất của
cán bộ, Đảng viên và nhân dân tổ dân phố 7, chúc Đại hội Đảng bộ phường
thành công tốt đẹp.
Kính thưa Đại hội! Sau khi được nghe toàn văn báo cáo chính trị Đại
hội Đảng bộ phường lần thứ III nhiệm kỳ 2015 -2020 do Đ/c Đinh Như Lâm
thay mặt Đoàn chủ tịch trình trước Đại hội, bản than tôi nhất trí cao kết quả
thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II và phương hướng, mục tiêu, nhiệm
vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ III.
Tôi nhận thức sâu sắc rằng trong nhiệm kỳ lần thứ II phường mới thành
lập còn nhiều khó khăn như đặc điểm tình hình trong báo cáo đã nêu, song
Đảng bộ đã lãnh đạo toàn diện, mọi mặt các Ban ngành, các mặt công tác
đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra, tình hình chính
trị tư tưởng được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phường
được củng cố và không ngừng phát triển, những kết quả đạt được trong
nhiệm kỳ qua chứng tỏ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ mà
trực tiếp và thường xuyên là Ban chấp hành, Ban thường vụ đã bám sát chức
năng, nhiệm vụ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo để đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ, tôi xin phát biểu làm rõ kết quả lãnh đạo phát triển kinh tế -
xã hội.
Kính thưa Đại hội! Tổ dân phố 7 có 152 hộ với 520 khẩu, có trên 50%
hộ làm nông nghiệp (chủ yếu tròng cây công nghiệp) số còn lại là công
nhân, viên chức, lực lượng vũ trang và người hưởng lương hưu và các chế
độ người ưu đãi, người có công, chấp hành Nghị quyết của Đảng ủy phường
chi bộ đã lãnh đạo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ,
đảng viên, nhân dân phát huy nội lực, khắc phục khó khăn về thời tiết, vốn
tập trung chuyển dịch cơ cấu cây tròng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia
đình, làm giàu chính đáng. Do đó mấy năm qua số hộ trồng cây công nghiệp
không những đạt cả năng suất, chất lượng hang hóa được giá, tăng cả diện
tích trồng trọt bằng việc tận dụng diện tích đất thổ cư chưa làm nhà để sản
Bài Tham Luận Tại Đại Hội Đại Biểu phường Tây Sơn lần thứ III Nhiệm kỳ 2015 – 2020 - Trang 2
Bài Tham Luận Tại Đại Hội Đại Biểu phường Tây Sơn lần thứ III Nhiệm kỳ 2015 – 2020 - Người đăng: nguyenthithanhtstd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài Tham Luận Tại Đại Hội Đại Biểu phường Tây Sơn lần thứ III Nhiệm kỳ 2015 – 2020 9 10 919