Ktl-icon-tai-lieu

Bài Thơ Hóa Trị

Được đăng lên bởi Hao Nguyen Di
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 628 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ka li, I ốt, Hiđrô
Natri với Bạc, Clo một loài
Là hoá trị (I) một hỡi ai,
Nhớ ghi cho rõ kẻo rồi phân vân.
------------------Ma giê, Kẽm với Thuỷ ngân
Ô xi, đồng, thiếc cũng gần Ba ri,
Cuối cùng thêm chú Can xi
Hoá trị hai (II) nhớ có gì khó khăn.
------------------Này Nhôm hoá trị ba (III) lần,
In sâu vào trí khi cần nhớ ngay.
Các bon, Silíc này đây,
Có hoá trị bốn (IV) không ngày nào quên.
------------------Sắt kia lắm lúc hay phiền,
Hai (II), ba (III) lên xuống nhớ liền ngay thôi.
Lại gặp Nitơ khổ rồi,
Một (I), hai (II), ba (III), bốn (IV), khi thời lên năm (V).
------------------Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm,
Xuống hai (II) lên sáu (VI) khi nằm thứ tư (IV).
Phốt pho nói đến không dư,
Nếu ai có hỏi thì ừ ba (III), năm (V).
------------------Em ơi cố gắng học chăm,
Bài ca hóa trị suốt năm cần dùng!

...
Ka li, I ốt, Hiđrô
Natri với Bạc, Clo một loài
Là hoá trị (I) một hỡi ai,
Nhớ ghi cho rõ kẻo rồi phân vân.
-------------------
Ma giê, Kẽm với Thuỷ ngân
Ô xi, đồng, thiếc cũng gần Ba ri,
Cuối cùng thêm chú Can xi
Hoá trị hai (II) nhớ có gì khó khăn.
-------------------
Này Nhôm hoá trị ba (III) lần,
In sâu vào trí khi cần nhớ ngay.
Các bon, Silíc này đây,
Có hoá trị bốn (IV) không ngày nào quên.
-------------------
Sắt kia lắm lúc hay phiền,
Hai (II), ba (III) lên xuống nhớ liền ngay thôi.
Lại gặp Nitơ khổ rồi,
Một (I), hai (II), ba (III), bốn (IV), khi thời lên năm (V).
-------------------
Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm,
Xuống hai (II) lên sáu (VI) khi nằm thứ tư (IV).
Phốt pho nói đến không dư,
Nếu ai có hỏi thì ừ ba (III), năm (V).
-------------------
Em ơi cố gắng học chăm,
Bài ca hóa trị suốt năm cần dùng!
Bài Thơ Hóa Trị - Người đăng: Hao Nguyen Di
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài Thơ Hóa Trị 9 10 578