Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THU HOẠCH CHUYẾN ĐI THỰC TẾ HUẾ-QUẢNG TRỊ-QUẢNG BÌNH-HÀ TĨNH LỚP ĐSK18

Được đăng lên bởi phuongdsk18
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2532 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THU HOẠCH CHUYẾN ĐI THỰC TẾ
HUẾ-QUẢNG TRỊ-QUẢNG BÌNH-HÀ TĨNH
LỚP ĐSK18

Trong chuyến đi thực tế ngày 27-5-2011 vừa qua của lớp Đại Học Tiểu Học K08. Đoàn chúng
tôi gồm 42 sinh viên và 3 cô giáo là cô Hoa Trưởng Khoa Sư Phạm, cô Lan Chi Trợ Lý Thanh
Niên Khoa và cô Nga Giáo Viên Mỹ Thuật. Chuyến tham quan thực tế kéo dài 4 ngày 3 đêm
nhưng đã mang lại cho chúng tôi thật nhiều điều bổ ích, vui vẻ, có thật nhiều những kĩ niệm đẹp
và những ấn tượng khó phai trong mỗi cá nhân chúng tôi.
Lịch trình chuyến tham quan qua những địa danh và di tích lịch sử như Phong Nha-Kẻ Bàng đi
thăm Hồ Kẻ Gỗ thăm Nga ba Đồng Lộc thăm Thành Cổ Quảng Trị thăm Kinh Thành Huế thăm
Lăng Vua Minh Mạng thăm Chùa Thiên Mụ.
Địa danh đầu tiên đoàn chúng tôi ghé thăm là khu du lịch Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ
Bàng là một vườn quốc gia tại huyện Bố Trạch, và Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, cách thành
phốĐồng Hới khoảng 50 km về phía Tây Bắc, cách thủ đô Hà Nội khoảng 500 km về phía nam.
Vườn quốc gia này giáp khu bảo tồn thiên nhiên Hin Namno ở tỉnh Khammouan của Lào về
phía tây, cách Biển Đông 42 km về phía đông kể từ biên giới của hai quốc gia.
Phong Nha-Kẻ Bàng nằm ở một khu vực núi đá vôi rộng khoảng 200.000 ha thuộc lãnh thổ Việt
Nam. Diện tích vùng lõi của vườn quốc gia là 85.754 ha và một vùng đệm rộng 195.400 ha.
Vườn quốc gia này được thiết lập để bảo vệ một trong hai vùng carxtơ lớn nhất thế giới với
khoảng 300 hang động và bảo tồn hệ sinh thái bắc Trường Sơn ở khu vực Bắc Trung Bộ Việt
Nam. Đặc trưng của vườn quốc gia này là các kiến tạo đá vôi, 300 hang động, các sông
ngầm và hệ động thực vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới. Các
hang động ở đây có tổng chiều dài khoảng hơn 80 km nhưng các nhà thám hiểm hang động
Anh và Việt Nam mới chỉ thám hiểm 20 km, trong đó 17 km ở khu vực Phong Nha và 3 km ở
khu vực Kẻ Bàng. Kiến tạo carxtơ của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được hình thành từ
400 triệu năm trước, từ thời kỳ Đại Cổ Sinh do đó là carxtơ cổ nhất ở châu Á. Được UNESCO
công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa chất, địa mạo năm 2003, Phong NhaKẻ Bàng đang hướng tới mục tiêu được UNESCO công nhận lần 2 là Di sản thiên nhiên thế
giới với tiêu chí đa dạng sinh ...
BI THU HOCH CHUYN ĐI THC T
HU-QUNG TR-QUNG BNH-H TNH
LP ĐHTH K08
 !"#!"$%&'
()*+,-.(/(!01$203 *4(56758
9-$(9:/;-<=>&6*?@A+.-*
0B* '(>CCDEF4G4H>CI?JK*L
IM07?H*N/O'(&
5PQ*IPAAFP,R039$GS
T*!)$G:NT*9D)5UT*6EVWPT*$!T*
5T;<< T*6X-<Y&
PAZ-'(@T*?AP;0[\39$G
S*U0[\ KS\ 4<!H4]VWSQ4/
\)!?W?*CFOS^4/(!9U?W?*CF*&
;0[\/?DW)--!9*1]$**5C
FO4/S#(+?*CF(?#D-\&
39$GS_*1*U?'/(U?W&UBE;K
9*&`KFXa0[\%&+*UXK*Ub&+&
;0[\07>#DWK*UXcdM
?W.UDW)K,/D^0[2d1?S^SU;K
9*&e00[\/? /(4.U4/,(
Z*KU>8*_*2/f;K9*2/f&6/
U1OHECA?Wd%?*0//*#*U
g;K9**]/*#*?*4H?*1?39.?*1
?$GS&$ cd;0[\39$GS07Q
+KT*04[?h 6E2AHcdEM1Oi&07j9k26l
(>`,W--m-FPM4P* T*.439
$GS0*Y-07j9k26l(>Z`,W--
-FA ,"&
$*-An,(2U39(QMW'
>XJ4--1O>L4HCODYe0X'/(&`n
,(>*C** 0c4D-D[/C))9(4)*/
 &(B07"*(o9-pB!Uq-B07"C,Q/
U/(4? PM4PQT*&90MW?rH
s?(D_Z*U39&9QI s/(
*"QA *-- >?QW(X&U39W*U$Q
V--De0['&9IU/07Q
/Qf"0/(-ZUT*,t IU
/(KL&6'(B07!0`u;-`5P]Au/0*0n
/(/QsH# -(,\Q07?QWZ*,^&2?*
BÀI THU HOẠCH CHUYẾN ĐI THỰC TẾ HUẾ-QUẢNG TRỊ-QUẢNG BÌNH-HÀ TĨNH LỚP ĐSK18 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI THU HOẠCH CHUYẾN ĐI THỰC TẾ HUẾ-QUẢNG TRỊ-QUẢNG BÌNH-HÀ TĨNH LỚP ĐSK18 - Người đăng: phuongdsk18
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI THU HOẠCH CHUYẾN ĐI THỰC TẾ HUẾ-QUẢNG TRỊ-QUẢNG BÌNH-HÀ TĨNH LỚP ĐSK18 9 10 440