Ktl-icon-tai-lieu

bài thu hoạch đợt thực tế tại nhà máy hóa chất Việt Trì tình Phú Thọ

Được đăng lên bởi daylot
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 731 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI THU HOẠCH ĐỢT THỰC TẾ
TẠI NHÀ MÁY HOÁ CHẤT VIỆT TRÌ TỈNH PHÚ
THỌ
I.CÁC SẢN PHẨM CỦA NHÀ MÁY:
1.XÚT LỎNG NAOH:
- Hàm lượng:
• NaOH > 30%
• Na2CO3 < 1%
• Fe2O3 < 0.01%
• NaCl < 5%
- Công suất:
10.000 tấn 1 năm
- Ứng dụng:
Sudium hyđroxide được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau:
• Trong CN Hoá chất, Dược
• Trong CN Giấy
• Trong sản xuất tơ sợi nhân tạo
• Sản xuất các chất tẩy giặt
• Trong CN nhuộm
• Trong CN dầu khí
• Trong CN thực phẩm
• Trong CN Nước
2.CLO LỎNG:
- Hàm lượng:

- Công suất:

• Cl2
>
• H2O
<
3.000 tấn 1 năm

99.5%
0.06%

- Ứng dụng:
-

Dùng chất tẩy trắng công nghiệp Giấy. Dệt
Dùng sát trùng nước, bệnh viện, nhà vệ sinh…
Dùng sản xuất nhiều chất hoá học
Dùng trong phòng thực hành thí nghiệm

3. AXIT CLOHYDRIC:
- Hàm lượng:
- HCl
=
31.5%
- Fe
<
30ppm
- Cl2
<
40ppm
2- SO4
<
0.03%
- Công suất:
20.000 tấn/năm
-Ứng dụng:
Được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau

...
BÀI THU HOẠCH ĐỢT THỰC TẾ
TẠI NHÀ MÁY HOÁ CHẤT VIỆT TRÌ TỈNH PHÚ
THỌ
I.CÁC SẢN PHẨM CỦA NHÀ MÁY:
1.XÚT LỎNG NAOH:
- Hàm lượng:
NaOH > 30%
Na
2
CO
3
< 1%
Fe
2
O
3
< 0.01%
NaCl < 5%
- Công suất: 10.000 tấn 1 năm
- Ứng dụng:
Sudium hyđroxide được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau:
Trong CN Hoá chất, Dược
Trong CN Giấy
Trong sản xuất tơ sợi nhân tạo
Sản xuất các chất tẩy giặt
Trong CN nhuộm
Trong CN dầu khí
Trong CN thực phẩm
Trong CN Nước
2.CLO LỎNG:
- Hàm lượng:
Cl
2
> 99.5%
H
2
O < 0.06%
- Công suất: 3.000 tấn 1 năm
- Ứng dụng:
- Dùng chất tẩy trắng công nghiệp Giấy. Dệt
- Dùng sát trùng nước, bệnh viện, nhà vệ sinh…
- Dùng sản xuất nhiều chất hoá học
- Dùng trong phòng thực hành thí nghiệm
bài thu hoạch đợt thực tế tại nhà máy hóa chất Việt Trì tình Phú Thọ - Trang 2
bài thu hoạch đợt thực tế tại nhà máy hóa chất Việt Trì tình Phú Thọ - Người đăng: daylot
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bài thu hoạch đợt thực tế tại nhà máy hóa chất Việt Trì tình Phú Thọ 9 10 344