Ktl-icon-tai-lieu

Bài thực hành: ƯỚC TÍNH CHO 3 THÁNG ĐẦU KHI THÀNH LẬP CSSX KHỐI LƯỢNG ƯỚC TÍNH BÁN RA 1 TẤN CÀ PHÊ BỘT/THÁNG 1.TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Được đăng lên bởi van-manh-pham
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1502 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ƯỚC TÍNH CHO 3 THÁNG ĐẦU KHI THÀNH LẬP CSSX
KHỐI LƯỢNG ƯỚC TÍNH BÁN RA 1 TẤN CÀ PHÊ BỘT/THÁNG
1.TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Stt

Tên Loại

Số
Lượng

Đơn Vị
Tính

Đơn giá(VNĐ)

Tổng Giá(VNĐ)

1

Máy rang cà phê(loại 60
phút rang 15kg nhân)

1.0

cái

19,000,000

Máy say
Máy đóng gói

1.0
1.0

cái
cái

7,000,000
2,000,000

7,000,000
2,000,000

4

Cân bàn loại 500gr đến
500kg

1.0

cái

3,000,000

3,000,000

5
6
7

Cân loại 50kg
Cân loại 5kg
Quạt cây Senko lớn

1.0
1.0
2.0

cái
cái
cây

480,000
180,000
780,000

480,000
180,000
1,560,000

Địa Chỉ

Điện Thoại

Công ty TNHH
Thái Bình

22A Nguyễn Sĩ
Phường.Quận Bình
Thạnh.TPHCM

913857630

19,000,000

2
3

Tên Nhà Cung
Cấp

2.CÔNG CỤ DỤNG CỤ NHỎ,VĂN PHÒNG PHẨM
1

Túi nylon loại 250g

1.5

kg/tháng

40,000

60,000

2

Túi nylon loại 500g

2.0

kg/tháng

45,000

90,000

3

Túi nylon loại 1kg

5.0

kg/tháng

48,000

240,000

4

4.0

cái

11,000

44,000

3.0

cái

21,000

63,000

6

Thau nhựa nhỏ
Thau nhôm loại nhỏ để
xúc cà phê bột sau khi say
Chổi(đót quét nhà)

3.0

cái

15,000

45,000

7

Ki hốt rác

2.0

cái

13,000

26,000

8

Kim may bao

3.0

cái

12,000

36,000

9

Chỉ dù may bao

6.0

cuộn/tháng

25,000

150,000

10 Rổ nhựa

5.0

cái

7,000

35,000

11 Nước tẩy sumo

1.0

chai/tháng

39,000

39,000

12 Máy tính tay casio

3.0

cái

126,000

378,000

13 Sọt đựng rác

3.0

cái

11,000

33,000

14 Bút bi xanh+đỏ

1.0

hộp/tháng

13,000

13,000

500.0

tờ/tháng

200

100,000

1.0

hộp/tháng

1,200,000

1,200,000

5.0

quyển

4,000

20,000

5

15 Giấy A4
16 Mực in trắng đen
17

Tập vở Quang Tâm 96
trang

18 Bút tô light xanh+đỏ

1.0

hộp/tháng

65,000

65,000

19 Bút lông dầu xanh + đỏ

1.0

hộp/tháng

70,000

70,000

20 Bút lông viết bảng

1.0

hộp/tháng

60,000

60,000

...
ƯỚC TÍNH CHO 3 THÁNG ĐẦU KHI THÀNH LẬP CSSX
KHỐI LƯỢNG ƯỚC TÍNH BÁN RA 1 TẤN CÀ PHÊ BỘT/THÁNG
1.TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Stt Tên Loại Đơn giá(VNĐ) Tổng Giá(VNĐ) Địa Chỉ Điện Thoại
1 1.0 cái 19,000,000 19,000,000
913857630
2 Máy say 1.0 cái 7,000,000 7,000,000
3 Máy đóng gói 1.0 cái 2,000,000 2,000,000
4 1.0 cái 3,000,000 3,000,000
5 Cân loại 50kg 1.0 cái 480,000 480,000
6 Cân loại 5kg 1.0 cái 180,000 180,000
7 Quạt cây Senko lớn 2.0 cây 780,000 1,560,000
2.CÔNG CỤ DỤNG CỤ NHỎ,VĂN PHÒNG PHẨM
1 Túi nylon loại 250g 1.5 kg/tháng 40,000 60,000
2 Túi nylon loại 500g 2.0 kg/tháng 45,000 90,000
3 Túi nylon loại 1kg 5.0 kg/tháng 48,000 240,000
4 Thau nhựa nhỏ 4.0 cái 11,000 44,000
5 3.0 cái 21,000 63,000
6 Chổi(đót quét nhà) 3.0 cái 15,000 45,000
7 Ki hốt rác 2.0 cái 13,000 26,000
8 Kim may bao 3.0 cái 12,000 36,000
9 Chỉ dù may bao 6.0 cuộn/tháng 25,000 150,000
10 Rổ nhựa 5.0 cái 7,000 35,000
11 Nước tẩy sumo 1.0 chai/tháng 39,000 39,000
12 Máy tính tay casio 3.0 cái 126,000 378,000
13 Sọt đựng rác 3.0 cái 11,000 33,000
14 Bút bi xanh+đỏ 1.0 hộp/tháng 13,000 13,000
15 Giấy A4 500.0 tờ/tháng 200 100,000
16 Mực in trắng đen 1.0 hộp/tháng 1,200,000 1,200,000
17 5.0 quyển 4,000 20,000
Số
Lượng
Đơn Vị
Tính
Tên Nhà Cung
Cấp
Máy rang cà phê(loại 60
phút rang 15kg nhân)
Công ty TNHH
Thái Bình
22A Nguyễn Sĩ
Phường.Quận Bình
Thạnh.TPHCM
Cân bàn loại 500gr đến
500kg
Thau nhôm loại nhỏ để
xúc cà phê bột sau khi say
Tập vở Quang Tâm 96
trang
Bài thực hành: ƯỚC TÍNH CHO 3 THÁNG ĐẦU KHI THÀNH LẬP CSSX KHỐI LƯỢNG ƯỚC TÍNH BÁN RA 1 TẤN CÀ PHÊ BỘT/THÁNG 1.TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - Trang 2
Bài thực hành: ƯỚC TÍNH CHO 3 THÁNG ĐẦU KHI THÀNH LẬP CSSX KHỐI LƯỢNG ƯỚC TÍNH BÁN RA 1 TẤN CÀ PHÊ BỘT/THÁNG 1.TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - Người đăng: van-manh-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài thực hành: ƯỚC TÍNH CHO 3 THÁNG ĐẦU KHI THÀNH LẬP CSSX KHỐI LƯỢNG ƯỚC TÍNH BÁN RA 1 TẤN CÀ PHÊ BỘT/THÁNG 1.TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 9 10 874