Ktl-icon-tai-lieu

bài viết 45 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành giáo dục

Được đăng lên bởi minhquang2007
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 650 lần   |   Lượt tải: 1 lần
45 NĂM SAU CON ĐỌC LẠI THƯ NGƯỜI
Đã 45 năm, nhưng mỗi lần đọc lại "thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy
giáo, công nhân, nhân viên, học sinh các cấp mẫu giáo, phổ thông, bổ
túc văn hóa, trung học chuyên nghiệp và đại học nhân dịp khai giảng
năm học 1968 - 1969" ta vẫn thấy: ý nghĩa sâu sắc và tươi nguyên tình cảm
ấm áp, sự quan tâm động viên chu đáo của Bác đối với giáo dục.
Với tình cảm thiết tha, gần gũi của Bác Hồ với giáo dục và thế hệ trẻ
Việt nam, một lần nữa, nhân dịp khai giảng năm học 1968 – 1969 – năm học
thứ tư chống Mỹ cứu nước, Bác Hồ đã gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo
dục - đào tạo.
Mở đầu bức thư là lời chúc mừng của Người với thầy trò với cả sự
nghiệp giáo dục "Mặc dù giặc Mỹ điên cuồng đánh phá miền Bắc ác liệt,
chúng không những đã thất bại thảm hại trên mặt trận chính trị, quân
sự, mà ta đã thắng chúng cả trên mặt trận giáo dục và đào tạo cán bộ".
Đặc biệt hơn, sự gần gũi chăm sóc tận tình của Người đối với thầy trò
còn được thể hiện một cách cụ thể hơn: "Dù khó khăn đến đâu cũng phải
tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Trên nền tảng giáo dục chính trị và
lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và
chuyên môn, nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nươc
ta đề ra, và trong một thời gian không xa đạt những đỉnh cao của khoa
học và kỹ thuật". người còn dặn thêm với Đảng và nhân dân "giáo dục là
sự nghiệp của quần chúng”.
Đó là sự tiếp nối những bức thư trước đây của Người nhưng đồng thời
mỗi chúng ta đều thấy sự thể hiện sâu sắc tư tưởng lớn lao của Người về nhà
trường về giáo dục và đào tạo. Thi đua dạy tốt, học tốt là nhiệm vụ trọng
tâm, cốt lõi của nhà trường. Dạy và học “trên nền tảng giáo dục chính trị, tư
tưởng…nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn”, tư tưởng, văn hóa,
chuyên môn cũng chính là phẩm chất của con người toàn diện, con người
mới vừa hồng vừa chuyên, là nội dung đào tạo con người để đáp ứng với sự
nghiệp Cách Mạng. Rõ ràng vừa giao trách nhiệm, vừa thể hiện niềm mong
mỏi của mình về giáo dục, cho nên "thư gửi học sinh nhân ngày khai
trường đầu tiên" tháng 9 - 1945, Bác Hồ kính yêu của chúng ta cũng đã có
ước nguyện và khát vọng này với thế hệ trẻ nước nhà. Vì thế nhà trường,
giáo dục cũng tự hào rằng: từng bước đã biến ước nguyện to lớn của Người
thành hiện thực góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.
Vậy dạy như thế nào?, học như thế nào? Đối với Người thầy "Trách
nhiệm nặng nề và vẻ vang của người thầy học là: Chăm lo dạy dỗ con
1

em của nhân dân thành người công dân tốt, ng...
45 NĂM SAU CON ĐỌC LẠI THƯ NGƯỜI
Đã 45 năm, nhưng mỗi lần đọc lại "thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy
giáo, công nhân, nhân viên, học sinh các cấp mẫu giáo, phổ thông, b
túc văn hóa, trung học chuyên nghiệp đại học nhân dịp khai giảng
năm học 1968 - 1969" ta vẫn thấy: ý nghĩa sâu sắc và tươi nguyên tình cảm
ấm áp, sự quan tâm động viên chu đáo của Bác đối với giáo dục.
Với tình cảm thiết tha, gần gũi của Bác Hồ với giáo dục thế hệ trẻ
Việt nam, một lần nữa, nhân dịp khai giảng năm học 1968 – 1969 – năm học
thứ tư chống Mỹ cứu nước, Bác Hồ đã gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo
dục - đào tạo.
Mở đầu bức thư lời chúc mừng của Người với thầy trò với cả s
nghiệp giáo dục "Mặc giặc Mỹ điên cuồng đánh phá miền Bắc ác liệt,
chúng không những đã thất bại thảm hại trên mặt trận chính trị, quân
sự, mà ta đã thắng chúng cả trên mặt trận giáo dục và đào tạo cán bộ".
Đặc biệt hơn, sự gần gũi chăm sóc tận tình của Người đối với thầy trò
còn được thể hiện một cách cụ thể hơn: "Dù khó khăn đến đâu cũng phải
tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt. Trên nền tảng giáo dục chính trị
lãnh đạo tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất ợng văn hóa
chuyên môn, nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nươc
ta đề ra, trong một thời gian không xa đạt những đỉnh cao của khoa
học kỹ thuật". người còn dặn thêm với Đảng nhân dân "giáo dục
sự nghiệp của quần chúng”.
Đó là sự tiếp nối những bức thư trước đây của Người nhưng đồng thời
mỗi chúng ta đều thấy sự thể hiện sâu sắc tư tưởng lớn lao của Người về nhà
trường về giáo dục đào tạo. Thi đua dạy tốt, học tốt là nhiệm vụ trọng
tâm, cốt lõi của nhà trường. Dạy học “trên nền tảng giáo dục chính trị, tư
tưởng…nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn”, tưởng, văn hóa,
chuyên môn cũng chính phẩm chất của con người toàn diện, con người
mới vừa hồng vừa chuyên, là nội dung đào tạo con người để đáp ứng với sự
nghiệp Cách Mạng. ràng vừa giao trách nhiệm, vừa thể hiện niềm mong
mỏi của mình về giáo dục, cho nên "thư gửi học sinh nhân ngày khai
trường đầu tiên" tháng 9 - 1945, Bác Hồ kính yêu của chúng ta cũng đã có
ước nguyện khát vọng này với thế hệ trẻ nước nhà. thế n trường,
giáo dục cũng tự hào rằng: từng bước đã biến ước nguyện to lớn của Người
thành hiện thực góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.
Vậy dạy như thế nào?, học như thế nào? Đối với Người thầy "Trách
nhiệm nặng nề vẻ vang của người thầy học là: Chăm lo dạy dỗ con
1
bài viết 45 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành giáo dục - Trang 2
bài viết 45 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành giáo dục - Người đăng: minhquang2007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài viết 45 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành giáo dục 9 10 887