Ktl-icon-tai-lieu

Bản chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc phòng kế hoạch kinh doanh

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 597 lần   |   Lượt tải: 11 lần
BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH


I - MỤC ĐÍCH:
- Đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vu đạt hiệu quả trong công việc.
- Các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ tránh chồng chéo, đỗ lỗi.Đảm bảo tuyển dụng và xây dựng đội ngũ CBCNV theo yêu cầu, chiến lược của Công ty
Bản chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc phòng kế hoạch kinh doanh - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Bản chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc phòng kế hoạch kinh doanh 9 10 282