Ktl-icon-tai-lieu

BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT

Được đăng lên bởi Quyen Le
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 5661 lần   |   Lượt tải: 3 lần
I. BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT
- Bản đồ địa chất , theo nghĩa rộng, bao gồm nhiều loại bản đồ : địa tầng , nham thạch, kiến tạo, trầm tích
đệ tứ, thuỷ địa chất, khoáng sản có ích… Trong các loại bản đồ địa chất quan trọng nhất là bản đồ địa chất
đại cương hay còn gọi là bản đồ địa tầng. Nội dung cơ bản của bản đồ này là những đường ranh giới của
các loại đất đá lộ ra trên mặt đất có tuổi khác nhau trước thời kỳ Đệ tứ. Bổ sung cho bản đồ địa tầng là các
bản đồ thạch học, trên đó phân biệt các loại đá khác nhau về thành phần vật chất của chúng.
- Công tác đo vẽ, thành lập bản đồ địa chất gắn liền với sự phát triển của khoa học địa chất. Ở Việt nam,
công tác nghiên cứu và thành lập các bản đồ địa chất được bắt đầu từ năm 1925 bởi các nhà địa chất
Pháp, đã thành lập bản đồ Đông Dương tỉ lệ 1:500.000. Cho đến năm 1980, Liên đoàn địa chất đã tiến hành
thành lập bản đồ địa chất thống nhất trên cả nước tỉ lệ 1:500.000.
- Bản đồ địa chất là xếp loại các loại đá theo tuổi và xác định ranh giới của các loại đá ấy trên một lãnh thổ
nhất định. Thu thập số liệu để thành lập bản đồ địa tầng gồm nhiều cách: thu thập số liệu thực địa, sử dụng
ảnh máy bay, vệ tinh, sử dụng bản đồ địa hình tỷ lệ lớn để nghiên cứu thực tế. Ví dụ: khi đi nghiên cứu để
xây dựng bản đồ địa chất tỷ lệ 1:500.000 người ta chỉ tìm hiểu kết cấu địa chất qua các vết lộ tự nhiên hoặc
nhân tạo kết hợp với suy luận thông qua địa hình, vỏ phong hoá, đặc tính thổ nhưỡng, thành phần thực vật
… Khi nghiên cứu thành lập bản đồ tỷ lệ lớn hơn, người ta kết hợp với đào hố, khoan và kết hợp với
phương pháp địa vật lý.
- Thành lập bản chú giải cho bản đồ địa chất căn cứ vào kí hiệu quy ước thống nhất được thông qua tại hội
nghị địa chất học tại Italia năm 1881. Nội dung bản đồ địa chất được biểu hiện bằng phương pháp nền chất
lượng, kí hiệu và màu sắc được qui dịnh như sau:
Hệ Đệ tứ (Q) màu vàng xám
Neogen (N) màu vàng xanh
Paleogen (Pg) vàng tối hay da cam
Creta (K) xanh lá cây
Jura (J) xanh da trời
Pecmi (P) nâu hoặc đỏ nâu
Cacbon ( C) xám hay xám xanh
Devon (D) hung, nâu
Silua (S) xanh lá cây xám
Odovic (O) xanh oliu (xám lục)
Cambri (Cm) tím sáng hoặc tím đỏ
Bên cạnh dùng màu để chỉ kỷ người ta dùng con số để thể hiện thống. Ví dụ: thống Devon giữa là D2.
Người ta dùng kí hiệu chữ thường để chỉ các tổ. Ví dụ tầng Devon giữa tổ Efeli là D2e.
Các ranh giới địa tầng được biểu hiện bằng một đường mảnh dẻ màu đen. Khi có sự gián đoạn địa tầng
(tầng trẻ tuổi nằm không khớp đều lên tầng có tuổi già hơn) người ta phải thêm một đư...
I. BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT
- Bản đồ địa chất , theo nghĩa rộng, bao gồm nhiều loại bản đồ : địa tầng , nham thạch, kiến tạo, trầm tích
đệ tứ, thuỷ địa chất, khoáng sản có ích… Trong các loại bản đồ địa chất quan trọng nhất là bản đồ địa chất
đại cương hay còn gọi là bản đồ địa tầng. Nội dung cơ bản của bản đồ này là những đường ranh giới của
các loại đất đá lộ ra trên mặt đất có tuổi khác nhau trước thời kỳ Đệ tứ. Bổ sung cho bản đồ địa tầng là các
bản đồ thạch học, trên đó phân biệt các loại đá khác nhau về thành phần vật chất của chúng.
- Công tác đo vẽ, thành lập bản đồ địa chất gắn liền với sự phát triển của khoa học địa chất. Ở Việt nam,
công tác nghiên cứu và thành lập các bản đồ địa chất được bắt đầu từ năm 1925 bởi các nhà địa chất
Pháp, đã thành lập bản đồ Đông Dương tỉ lệ 1:500.000. Cho đến năm 1980, Liên đoàn địa chất đã tiến hành
thành lập bản đồ địa chất thống nhất trên cả nước tỉ lệ 1:500.000.
- Bản đồ địa chất là xếp loại các loại đá theo tuổi và xác định ranh giới của các loại đá ấy trên một lãnh thổ
nhất định. Thu thập số liệu để thành lập bản đồ địa tầng gồm nhiều cách: thu thập số liệu thực địa, sử dụng
ảnh máy bay, vệ tinh, sử dụng bản đồ địa hình tỷ lệ lớn để nghiên cứu thực tế. Ví dụ: khi đi nghiên cứu để
xây dựng bản đồ địa chất tỷ lệ 1:500.000 người ta chỉ tìm hiểu kết cấu địa chất qua các vết lộ tự nhiên hoặc
nhân tạo kết hợp với suy luận thông qua địa hình, vỏ phong hoá, đặc tính thổ nhưỡng, thành phần thực vật
… Khi nghiên cứu thành lập bản đồ tỷ lệ lớn hơn, người ta kết hợp với đào hố, khoan và kết hợp với
phương pháp địa vật lý.
- Thành lập bản chú giải cho bản đồ địa chất căn cứ vào kí hiệu quy ước thống nhất được thông qua tại hội
nghị địa chất học tại Italia năm 1881. Nội dung bản đồ địa chất được biểu hiện bằng phương pháp nền chất
lượng, kí hiệu và màu sắc được qui dịnh như sau:
Hệ Đệ tứ (Q) màu vàng xám
Neogen (N) màu vàng xanh
Paleogen (Pg) vàng tối hay da cam
Creta (K) xanh lá cây
Jura (J) xanh da trời
Pecmi (P) nâu hoặc đỏ nâu
Cacbon ( C) xám hay xám xanh
Devon (D) hung, nâu
Silua (S) xanh lá cây xám
Odovic (O) xanh oliu (xám lục)
Cambri (Cm) tím sáng hoặc tím đỏ
Bên cạnh dùng màu để chỉ kỷ người ta dùng con số để thể hiện thống. Ví dụ: thống Devon giữa là D2.
Người ta dùng kí hiệu chữ thường để chỉ các tổ. Ví dụ tầng Devon giữa tổ Efeli là D2e.
Các ranh giới địa tầng được biểu hiện bằng một đường mảnh dẻ màu đen. Khi có sự gián đoạn địa tầng
(tầng trẻ tuổi nằm không khớp đều lên tầng có tuổi già hơn) người ta phải thêm một đường chấm ở trên
đường mảnh dẻ màu đen.. ranh giới của các đường đứt gãy kiến tạo được biểu diễn bằng đường màu đỏ.
Thế nằm của đá được biểu hiện bằng kí hiệu sau: Thế nằm ngang (+), thẳng đứng (?), nghiêng (().
Bản đồ địa chất thường kèm theo một hay nhiều cột địa tầng và lát cắt địa chất.
o Cột địa tầng minh hoạ cho bản đồ địa chất về tính liên tục, độ dày, tuổi và thành phần của các lớp đá
được biểu hiện trên bản đồ. Cột địa tầng bao gồm 4 cột dọc. Cột thứ nhất ghi tuổi của đá, cột thứ 2 có kí
hiệu gạch ghi thành phần của đá, cột thứ 3 ghi độ dày của các lớp đá tính bằng mét, cột 4 mô tả đặc tính
của đá. Cột địa tầng có tỷ lệ lớn hơn tỷ lệ bản đồ, nhưng nếu độ dày của các lớp đất đá chênh lệch nhau
quá nhiều thì cũng không nhất thiết cứ phải lệ thuộc vào tỷ lệ.
o Lát cắt địa chất được xây dựng trên cơ sở lát cắt địa hình. Sau khi vẽ trắc diện địa hình, người ta dựa vào
bản đồ địa chất mà vạch ranh giới của các lớp đá trên bề mặt địa hình đó. Người ta tô màu, dùng kí hiệu
chữ để biểu hiện tuổi của các lớp đá đó. Lát cắt địa chất vạch ra một cách cụ thể sự liên tục của các lớp đá
ở dưới sâu, độ dày thực và thế nằm của các lớp đá đó
2. BẢN ĐỒ KHÍ HẬU
1. Đặc điểm
BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT - Người đăng: Quyen Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT 9 10 613