Ktl-icon-tai-lieu

bản đồ địa hình

Được đăng lên bởi huavancuong
Số trang: 218 trang   |   Lượt xem: 5969 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BẢN ĐỒ HỌC

1

LỜI NÓI ĐẦU
Trong mọi thời đại, bản đồ luôn giữ một vai trò quan trọng trong tất cả mọi
lĩnh vực của cuộc sống. Vì vậy, việc học tập và nghiên cứu lĩnh vực khoa học kỹ
thuật về bản đồ là hết sức cần thiết. Nhằm phù hợp với chương trình giảng dạy
mới, phục vụ học tập và nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên trong
các trường đại học, chúng tôi đã biên soạn cuốn giáo trình “Bản đồ học”.
Giáo trình gồm 7 chương với các nội dung chính:
Chương 1: Tổng quan về bản đồ học
Chương 2: Lý thuyết chung về phép chiếu bản đồ
Chương 3: Tổ chức thành lập và tổng quát hoá bản đồ
Chương 4: Phân loại các bản đồ và tập bản đồ
Chương 5: Các phương pháp thành lập, hiệu chỉnh bản đồ
Chương 6: Thiết kế biên tập và thành lập bản đồ
Chương 7: Sử dụng bản đồ
Giáo trình này nhằm phục vụ sinh viên ngành bản đồ và các ngành học
khác có liên quan, quan tâm tới công nghệ sản xuất bản đồ.
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã cố gắng diễn đạt xúc tích, cập
nhật những thông tin mới, những thay đổi liên quan tới lĩnh vực bản đồ do Bộ
Tài nguyên và Môi trường ban hành. Song do thời gian và khả năng có hạn nên
cuốn sách vẫn không thể tránh khỏi những sai sót. Rất mong được sự góp ý của
các đồng nghiệp và bạn đọc để cuốn sách này được hoàn chỉnh hơn trong đợt
tái bản lần sau.
Xin chân thành cảm ơn!
Tác giả

2

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU .......................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BẢN ĐỒ HỌC .................................................. 5
1.1. Đối tượng và nhiệm vụ của bản đồ...................................................................... 5
1.2. Định nghĩa và tính chất bản đồ ............................................................................ 7
1.3. Phân loại bản đồ .................................................................................................. 8
1.4. Các yếu tố của bản đồ.......................................................................................... 9
1.5. Lược sử phát triển của bản đồ học..................................................................... 10
1.6. Triển vọng phát triển của bản đồ học ................................................................ 21
1.7. Vai trò của bản đồ trong thực tiễn và khoa học ................................................. 22
CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ PHÉP CHIẾU BẢN ĐỒ ................. 24
2.1. Lý thuyết chung về phép chiếu bản đồ ............................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bản đồ địa hình - Người đăng: huavancuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
218 Vietnamese
bản đồ địa hình 9 10 358