Ktl-icon-tai-lieu

Bạn nghĩ rằng chiến lược công ty có vấn đề?

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 845 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bạn nghĩ rằng chiến lược công ty có vấn đề?
Cơ hội chi đến với con người tại một vài thời điểm trong sự
phát triển nghề nghiệp. Một người quản lý công việc là
thực hiện được chiến lược đó, để chắc chắn rằng đơn vị
hoặc phòng của mình thực hiện tốt. Nhưng nếu bạn cho
rằng chiến lược mà bạn đang thực hiện phải chăng có thiếu
sót?

Có lẽ bạn nghĩ rằng chiến lược sẽ không đạt được kết quả
như dự định, hoặc tệ hơn là nó sẽ đặt công ty vào nguy cơ
xấu. Cho dù với mức độ nghiêm trọng như thế nào, bạn có
nghĩa vụ phải lên tiếng. Tuy nhiên, ngay lập tức kéo dây
báo cháy tự động không phải luôn luôn hữu ích. Điều quan
trọng là phải tìm cách để thể hiện mối quan tâm của bạn.
Bởi với hành động thận trọng,bạn có thể tiết kiệm thời
gian, năng lượng, và tiền.

Ý kiến các chuyên gia

Phát triển một chiến lược cần khoảng thời gian khó khăn và
lâu dài, quá trình này thường không mang tính ổn định. Kết
quả cuối cùng là không bao giờ hoàn hảo tuyệt đối. Tuy
nhiên, như là một công dân tốt trong tổ chức nào, bạn có
nghĩa vụ phải hành động nếu bạn thấy một cái gì đó đang đi
sai với chiến lược của tổ chức. Trước khi bạn “khóc” với
một chiến lược sai, bạn nên thực hiện theo các bước sau để
hiểu rõ hơn những gì bạn cần làm:

1. Chẩn đoán: Hiểu được toàn cảnh

Trước khi phát biểu, bạn hãy cố gắng hiểu được tình hình
tổng quát chiến lược đang được phát triển như thế nào. Như
Gary Neilson, một đối tác cao cấp tại Booz & Company chỉ
ra rằng: "Quá nhiều người xem mình như là một chiến lược
tự bổ nhiệm cho công ty." Đừng cho rằng bạn biết làm thế
nào hay lý do tại sao chiến lược này đã được phát triển.
Bạn nên tìm kiếm thêm thông tin về quá trình và các giả
định được sử dụng. Theo Hill, một mạng lưới tốt sẽ trả lại

thông tin hữu ích và tư vấn nếu nó bao gồm một tập đa
dạng của những người có quan điểm khác nhau - mà Hill
gọi là “ một hội đồng cá nhân của giám đốc”. Cố gắng hiểu
được vấn đề lãnh đạo của công ty đồng nghĩa với việc đang
cố gắng giải quyết chiến lược hiện hành hoặc nếu có một
thay đổi trong các ưu tiên mà bạn chưa biết

2. Phản ánh: Đưa vào một ngữ cảnh thích hợp

Khi nói đến chiến lược, đúng hay sai là trong mắt của
người nhìn nó. Sull chỉ ra rằng “một chiến lược đủ tốt đủ
xuất sắc sẽ được thực hiện cách hoàn hảo chín lần trên
mười." Bởi vì không có chiến lược là công hiệu, nó có khả
năng rằng có những điều bạn cảm thấy cần phải khác nhau.
Neilson kêu rằng nhân viên có liên quan tự hỏi bản thân
mình “Có phải bạn đang kỳ vọng một hướng khác hoặc bạn
nghĩ rằng các phân tí...
Bn nghĩ rằng chiến lược công ty có vấn đề?
Cơ hội chi đến với con người tại một vài thời điểm trong sự
phát triển nghề nghiệp. Một người quản lýng việc là
thc hiện được chiến lược đó, để chắc chắn rằng đơn vị
hoặc phòng của mình thực hiện tốt. Nhưng nếu bạn cho
rằng chiến lược mà bạn đang thực hiện phải chăng có thiếu
sót?
Có lẽ bạn nghĩ rằng chiến lược sẽ không đạt được kết quả
như dự định, hoặc tệ hơn là nó sẽ đặt công ty vào nguy cơ
xấu. Cho dù với mức độ nghiêm trng như thế nào, bạn có
nghĩa v phải lên tiếng. Tuy nhiên, ngay lập tức kéo dây
báo cháy tự động không phải luôn luôn hữu ích. Điều quan
trọng là phải tìm cách để thể hiện mối quan tâm của bạn.
Bởi với hành động thn trọng,bạn có thể tiết kiệm thời
gian, năng lượng, và tiền.
Ý kiến các chuyên gia
Bạn nghĩ rằng chiến lược công ty có vấn đề? - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bạn nghĩ rằng chiến lược công ty có vấn đề? - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bạn nghĩ rằng chiến lược công ty có vấn đề? 9 10 72