Ktl-icon-tai-lieu

Bản phỏng vấn kỹ năng quản lý nhân sự

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN 1: KỸ NĂNG CƠ BẢN

Công việc chính của những người làm nhân sự là công việc hành chính văn phòng, tổ chức hội họp, hội thảo, thương lượng và giải quyết vấn đề liên quan đến chế độ lao động, tuyển chọn nhân viên, đánh giá kết quả công việc, tạo động lực làm việc Điểm
1. Tốt nghiệp ĐH ? 5 4 3 2 1

2. Kỹ năng giao tiếp và thương lượng ? 5 4 3 2 1

3. Soạn thảo và trình bày văn bản ? 5 4 3 2 1

4. Kỹ năng sử dụng thiết bị văn phòng ? 5 4 3 2 1
Bản phỏng vấn kỹ năng quản lý nhân sự - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Bản phỏng vấn kỹ năng quản lý nhân sự 9 10 450