Ktl-icon-tai-lieu

Bàn về giải pháp đối với một số vấn đề trong phát triển đất nước sau gia nhập WTO

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 863 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bàn về giải pháp đối với một số vấn đề trong phát triển đất nước sau gia nhập
WTO
7:42' 11/4/2008

Sau một năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nền kinh tế nước ta đã thu được
những kết quả đáng kể, nhưng cũng đã bộc lộ nhiều vấn đề. Bởi vậy, cần phải sớm phát hiện và
điều chỉnh những vấn đề này để tận dụng tốt những cơ hội, tránh những hạn chế nhằm bảo đảm
mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng thành công mô hình kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa.
1 - Vấn đề giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về phát triển giáo
dục, đào tạo. Ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục đã tăng dần và lên tới 20% tổng chi thường
xuyên hằng năm. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được còn rất hạn chế. Tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực có
chất lượng cao trong thời gian gần đây phản ánh về những yếu kém trong giáo dục, đào tạo của nước ta.
Chúng ta chưa gắn kết được giữa giáo dục, đào tạo với nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội. Thậm chí,
nhiều nhà nghiên cứu còn cho rằng chúng ta đang bị “khủng hoảng trong giáo dục”.
Trên thực tế, sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa làm được việc ngay vì chủ yếu được trang bị lý thuyết,
lượng kiến thức của các chương trình đào tạo chưa gắn với thực tế nhiều. Phần lớn các trường đại học
kinh tế hiện nay đều giảng dạy theo hình thức trình bày, trong khi các nước kinh tế thị trường dùng
phương pháp nghiên cứu thực hành (“case study method”).
Mặc dù hiện nay một số trường đại học ở Việt Nam đang thí điểm thay đổi phương pháp và thí điểm
chương trình đào tạo nhưng mức độ còn hạn chế.
Đào tạo ở nước ngoài lại không được quan tâm đúng hướng. Trong nhiều năm đầu thời kỳ “mở cửa”,
việc đào tạo ở nước ngoài tập trung ở cán bộ quản lý nhà nước khá nhiều và dành không ít cho con em
của họ. Hiệu quả đào tạo ở nước ngoài chưa gắn với chiến lược phát triển các ngành, nhất là các ngành
công nghệ cao. Tình hình đó dẫn đến chúng ta gặp nhiều khó khăn trong việc cung ứng nguồn nhân lực
có chất lượng cao cho phát triển các ngành kinh tế, dịch vụ cao, các ngành có hàm lượng tri thức và
khoa học công nghệ cao. Một số khác, do có tiềm lực tài chính nên đã đầu tư cho con em đi du học tự
túc. Trong số đó không loại trừ là do trượt đại học trong nước, đưa đi học nước ngoài, nhưng các cơ sở
đào tạo ở nước ngoài cũng có “ba bảy” loại. Khi tốt nghiệp về nước thì đều là “hàng ngoại” cả trong việc
tham gia vào thị trường sức lao động.
Từ kinh nghiệm của các nước ở Đông á, thiết ng...
Bàn về giải pháp đối với một số vấn đề trong phát triển đất nước sau gia nhập
WTO
7:42' 11/4/2008
Sau một năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nền kinh tế nước ta đã thu được
những kết quả đáng kể, nhưng cũng đã bộc lộ nhiều vấn đề. Bởi vậy, cần phải sớm phát hiện
điều chỉnh những vấn đề này đtận dụng tốt những hội, tránh những hạn chế nhằm bảo đảm
mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng thành công hình kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa.
1 - Vấn đề giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực
Trong những năm qua, Đảng Nhà ớc đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về phát triển giáo
dục, đào tạo. Ngân sách nhà ớc đầu cho giáo dục đã tăng dần lên tới 20% tổng chi thường
xuyên hằng năm. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được n rất hạn chế. Tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực
chất lượng cao trong thời gian gần đây phản ánh về những yếu kém trong giáo dục, đào tạo của nước ta.
Chúng ta chưa gắn kết được giữa giáo dục, đào tạo với nhu cầu nguồn nhân lực của hội. Thậm chí,
nhiều nhà nghiên cứu còn cho rằng chúng ta đang bị “khủng hoảng trong giáo dục”.
Trên thực tế, sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa làm được việc ngay chủ yếu được trang bị thuyết,
lượng kiến thức của các chương trình đào tạo chưa gắn với thực tế nhiều. Phần lớn các trường đại học
kinh tế hiện nay đều giảng dạy theo hình thức trình bày, trong khi các nước kinh tế thị trường dùng
phương pháp nghiên cứu thực hành (“case study method”).
Mặc hiện nay một số trường đại học Việt Nam đang thí điểm thay đổi phương pháp thí điểm
chương trình đào tạo nhưng mức độ còn hạn chế.
Đào tạo nước ngoài lại không được quan tâm đúng hướng. Trong nhiều năm đầu thời kỳ “mcửa”,
việc đào tạo nước ngoài tập trung cán bộ quản nhà nước knhiều dành không ít cho con em
của họ. Hiệu quả đào tạo nước ngoài chưa gắn với chiến lược phát triển các ngành, nhất các ngành
công nghệ cao. Tình nh đó dẫn đến chúng ta gặp nhiều kkhăn trong việc cung ứng nguồn nhân lực
chất lượng cao cho phát triển các ngành kinh tế, dịch vụ cao, các ngành hàm lượng tri thức
khoa học công nghệ cao. Một skhác, do có tiềm lực tài chính nên đã đầu cho con em đi du học tự
túc. Trong số đó không loại trừ do trượt đại học trong ớc, đưa đi học nước ngoài, nhưng các cơ sở
đào tạo nước ngoài cũng có “ba bảy” loại. Khi tốt nghiệp về nước thì đều “hàng ngoại” ctrong việc
tham gia vào thị trường sức lao động.
Từ kinh nghiệm của các nước Đông á, thiết nghĩ trong thời gian tới cần phải đổi mới công tác giáo dục
- đào tạo, nhất đào tạo nguồn nhân lực chất ợng cao. Đẩy mạnh công tác hội a giáo dục -
đào tạo, giao quyền tự chủ cho các trường đại học, cao đẳng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào
tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bộ chủ quản cần tập trung vào khâu quản
nhà nước đối với các sở đào tạo để giữ vững các chuẩn mực về chương trình, hàm lượng kiến
thức quy trình đào tạo. Cần thiết phải các chuẩn quốc gia trong các kỳ thi tốt nghiệp đại học. Tránh
tình trạng trường đào tạo thi cử, bộ cấp bằng chứng chỉ như hiện nay. Chính phủ, các địa phương
phải chính sách khuyến khích đưa học sinh ra ớc ngoài học nghề, học các ngành k thuật gắn với
yêu cầu phát triển của đất nước. Đồng thời cần chế, chính sách ưu đãi, mời gọi người i phục vụ
đất nước, đặc biệtcơ chế tuyển dụng và đbạt cán bộ có tài trong cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó,
nên có cơ chế hỗ trợ hoặc cho người lao động vay tiền để đầu tư phát triển kỹ năng.
2 - Lựa chọn ngành chiến lược và phát triển doanh nghiệp có tính cạnh tranh quốc tế cao
Chúng ta đã đạt nhiều thành công trong việc đổi mới, nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp n
nước, khuyến khích phát triển các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và đã xây dựng chiến lược
Bàn về giải pháp đối với một số vấn đề trong phát triển đất nước sau gia nhập WTO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bàn về giải pháp đối với một số vấn đề trong phát triển đất nước sau gia nhập WTO - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bàn về giải pháp đối với một số vấn đề trong phát triển đất nước sau gia nhập WTO 9 10 931