Ktl-icon-tai-lieu

Bản vẽ kết cấu thép

Được đăng lên bởi linhna-bk-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1240 lần   |   Lượt tải: 13 lần
BÀI GIẢNG VẼ CƠ KHÍ

BÀI 6:

BẢN VẼ
KẾT CẤU THÉP
Ths. Nguyễn Việt Anh

Bài 6
Bản vẽ kết cấu thép
6.1. Một số khái niệm
- Kết cấu thép là kết cấu được dùng phổ biến trong xây dựng và các thiết bị cơ
khí. Có ba loại kết cấu thép cơ bản thường được sử dụng, gồm có:
+ Hệ thanh: gồm các thanh thép liên kết với nhau trực tiếp hoặc thông
qua các phụ kiện như bản mã, khớp cầu... Hệ thanh được sử dụng để tạo thành
các cấu kiện như khung cột, giàn mái, dầm cầu...
+ Hệ vỏ: gồm các tấm bản kim loại liên kết với nhau để tạo thành các
thùng, bể chứa, nồi hơi, ống dẫn...
+ Hệ thanh vỏ hỗn hợp: kết cấu sử dụng hệ thanh tạo nên khung chịu
lực, lớp vỏ hình thành nên các bề mặt đáp ứng nhu cầu sử dụng, ví dụ bản sàn
nhà, bản sàn cầu thang thép, cánh cửa van phẳng hoặc van cung…

Bài 6
Bản vẽ kết cấu thép
6.2. Biểu diễn một số loại thép hình thông dụng
- Thép góc: gồm loại đều cánh và không đều cánh.
Ký hiệu thép góc có dạng:
L b1 x b2 x s với thép không đều cánh
hoặc L b x s đối với thép góc đều cánh
trong đó, b là chiều rộng cánh, s là chiều dày cánh

Bài 6
Bản vẽ kết cấu thép
6.2. Biểu diễn một số loại thép hình thông dụng
- Thép hình máng(hay thép chữ U, chữ C): các kích thước cơ bản gồm chiều
cao h, chiều rộng b, bề dày s, bề dày trung bỉnh t

C

Ký hiệu có dạng:
n
trong đó n là số hiệu thép, tương ứng với chiều cao h

Bài 6
Bản vẽ kết cấu thép
6.2. Biểu diễn một số loại thép hình thông dụng
- Thép chữ I: các kích thước cơ bản gồm chiều cao h, chiều rộng b, bề dày s,
bề dày trung bỉnh t

I

Ký hiệu có dạng: n
trong đó n là số hiệu thép, tương ứng với chiều cao h

Bài 6
Bản vẽ kết cấu thép
6.2. Biểu diễn một số loại thép hình thông dụng
- Một số loại thép khác:
+ Thép tròn đặc ký hiệu ● và ghi rõ đường kính ø, VD: ● ø18
+ Thép vuông đặc ký hiệu ■ và ghi kích thước, VD: ■ 16
+ Thép ống tròn ký hiệu ○ và ghi rõ đường kính ø, VD:

○ ø32

+ Thép hộp ký hiệu □ và kích thước, VD □ 25 hoặc □25x50
+ Thép tấm ký hiệu ▬ và chiều dày (trong một số trường hợp có thể
ghi kích thước khuôn khổ trước bề dày), VD ▬ 150x60x10
+ Một số loại thép hình khác ký hiệu theo hình dạng mặt cắt, VD chữ T,
chữ H, chữ Z...
- Chú ý:
+ Số lượng thép ghi trước ký hiệu mặt cắt, VD 2L50x2
+ Có thể dùng ký hiệu để diễn tả cấu tạo các thanh, VD ┘└ 50x2 hoặc
┐┌ 80x4, khi đó không cần ghi số lượng thanh trước ký hiệu

Bài 6
Bản vẽ kết cấu thép
6.3. Các hình thức liên kết cơ bản của kết cấu thép
- Trong kết cấu thép thường sử dụng hai loại liên kết chính
+ Liên kết tháo lắp được: bằng bulông, đinh vít, re...
BÀI GIẢNG VẼ CƠ KHÍ
BÀI 6:
BẢN VẼ
KẾT CẤU THÉP
Ths. Nguyễn Việt Anh
Bản vẽ kết cấu thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản vẽ kết cấu thép - Người đăng: linhna-bk-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bản vẽ kết cấu thép 9 10 754