Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tính size áo đồng phục lớp 11A9

Được đăng lên bởi Hoàng Tử VpOp
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bảng tính size áo đồng phục lớp 11A9
Giới tính
Tên
Cân nặng (kg) Chiều cao cm Nam
Nữ
Tùng
48
165 nam
Trưởng
46
163 nam
Vương
50
165 nam
Long
60
165 nam
Tĩnh
50
165 nam
Hiệp
54
168 nam
Ba
47
162 nam
Đồng
53
163 nam
Linh
47
164 nam
Nhật
59
166 nam
Đài
54
160 nam
Lãm
48
160 nam
Hiền
45
156
nử
Giang
53
165
nử
Huyền
39
39
nử
Hằng
45
163
nử
Mai
42
155
nử
Bùi Hương
42
155
nử
Cao Hà
42
155
nử
Pham Vân B
38
153
nử
nguyễn Hà
47
163
nử
Nguyễn Hương
49
163
nử
Trang
50
162
nử
Út
47
163
nử
Phúc
46
160
nử
Nhan
49
160
nử
Tú
44
163 nam
Thương
50
165 nam
Thanh
52
171 nam
Phượng
41
153
nử

Size
s
s
m
m
s
m
s
m
s
m
m
s
l
xl
m
l
m
m
m
s
l
l
m
m
m
m
s
s
l
m

Phạm Vân A
Thùy
Hạnh
Thi
Tuấn
Đúc
Thắng
Công

42
43
46
50
53
55
55
55

153
160
153
160 nam

nử
nử
nử
nử

170 nam
165 nam
170 nam

m
l
m
m
xl
l
m
l

...
Bảng tính size áo đồng phục lớp 11A9
Tên Cân nặng (kg) Chiều cao cm
Giới tính
SizeNam Nữ
Tùng 48 165 nam s
Trưởng 46 163 nam s
Vương 50 165 nam m
Long 60 165 nam m
Tĩnh 50 165 nam s
Hiệp 54 168 nam m
Ba 47 162 nam s
Đồng 53 163 nam m
Linh 47 164 nam s
Nhật 59 166 nam m
Đài 54 160 nam m
Lãm 48 160 nam s
Hiền 45 156 nử l
Giang 53 165 nử xl
Huyền 39 39 nử m
Hằng 45 163 nử l
Mai 42 155 nử m
Bùi Hương 42 155 nử m
Cao Hà 42 155 n m
Pham Vân B 38 153 nử s
nguyễn Hà 47 163 nử l
Nguyễn Hương 49 163 nử l
Trang 50 162 nử m
Út 47 163 nử m
Phúc 46 160 nử m
Nhan 49 160 nử m
44 163 nam s
Thương 50 165 nam s
Thanh 52 171 nam l
Phượng 41 153 nử m
Bảng tính size áo đồng phục lớp 11A9 - Trang 2
Bảng tính size áo đồng phục lớp 11A9 - Người đăng: Hoàng Tử VpOp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng tính size áo đồng phục lớp 11A9 9 10 729