Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG

Được đăng lên bởi tuantrong87
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2723 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY CP XD PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẸP AN THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CH
Độc lập - Tự do

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG
CÔNG TRÌNH : SÂN GOLF LONG BIÊN
HẠNG MỤC : NHÀ TẬP

TT

Néi dung c«ng viÖc

§VT

1

Phá dỡ kết cấu gạch đá, phá dỡ tường gạch

m3

2

Phá dỡ dầm bê tông kết cấu thép

m3

3

Xây gạch chỉ 6x10,5x22 xây tường thẳng , chiều dày <=11 cm, cao
<=16 m, vữa XM mác 50

m3

4

Xây gạch chỉ 6x10,5x22 xây tường thẳng , chiều dày <=33 cm, cao
<=16 m, vữa XM mác 50

m2

5

Trát tường trong, dày 2 cm, vữa XM mác 75

m2

6

Trát trần, vữa xi măng mác 75

m2

7

Trát khuôn cửa, xi măng mác 75

m2

8

Trát lại các vị trí tường đã cắt chỉ của đơn vị cũ (toàn bộ mặt tiền, cột
trong nhà)

md

Trát gờ chỉ mặt tiền

md

Trát bù cột

md

9

Trát gờ chỉ, vữa xi măng mác 75

md

10

Trát phào, vữa xi măng mác 75

md

11

Ốp gạch chỉ (tại vị trí phào mặt ngoài)

m2

12

Vệ sinh nền trước khi đổ bê tông

m2

13

Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép nền đỏ
thiếu, đường kính <=10 mm

Tấn

14

Công tác lắp dựng lưới thép B40, D=3 mm

m2

15

Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá
2x4, mác 250

m3

16

Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá
1x2, mác 300

m3

17

Quét hai lớp Sika latex kết dính bê tông

m2

18

Đánh bóng nền bê tông bằng máy

m2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỐI LƯỢNG

Khèi l­îng
64.31
1.07
48.07
42.69
1337.13
45.07
274.61

650.40
863.20
135.2
669.61
102.63
577.57

Ghi chó

0.58

397.57
18.3
19.88
397.57
397.57

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP XD PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẸP AN THỊNH

BẢNG TIÊN LƯỢNG
Hạng mục: Sân golf Long Biên
Mục: Nhà tập golf
I

Tầng trệt
Phần phá dỡ

Đơn vị

Số lượng

dài

rộng

cao

Từng phần

Trục H

1

3.35

0.11

3.5

1.29

Trục 5'

1

1.57

0.11

3.5

0.60

Tường xây trong phòng

2

2.50

0.11

3.5

1.93

Mở rộng cửa sổ

1

1.40

0.22

0.5

0.15

Mở rộng cửa sổ

1

1.50

0.22

0.5

0.17

Trừ diện tích cửa

-1

1.00

0.11

2.2

-0.24

Trừ diện tích cửa

-2

0.82

0.11

2.2

-0.40

1
1
2
1
1
1
1
-3
-1

2.23
1.50
1.50
4.89
2.23
4.89
1.60
0.82
1.20

0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.22
0.11
0.11
0.22

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
2.2
2.2

0.86
0.58
1.16
1.88
0.86
3.77
0.62
-0.60
-0.58

2
6

1.60
2.72

0.22
0.11

0.5
2.2

0.35
3.95

Phòng WC nam
1

2

3

Phá dỡ kết cấu gạch đá, phá dỡ tường gạch

Phòng vệ WC nữ
Phá dỡ kết cấu gạch đá, phá dỡ tường gạch
Trục D
Trục 5
Tường xây trong phòng
Tường xây trong p...
CÔNG TY CP XD PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẸP AN THỊNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG
CÔNG TRÌNH : SÂN GOLF LONG BIÊN
HẠNG MỤC : NHÀ TẬP
TT Néi dung c«ng viÖc §VT
1 Phá dỡ kết cấu gạch đá, phá dỡ tường gạch m3
2 Phá dỡ dầm bê tông kết cấu thép m3
3 m3
4 m2
5 Trát tường trong, dày 2 cm, vữa XM mác 75 m2
6 Trát trần, vữa xi măng mác 75 m2
7 Trát khuôn cửa, xi măng mác 75 m2
8 md
Trát gờ chỉ mặt tiền md
Trát bù cột md
9 Trát gờ chỉ, vữa xi măng mác 75 md
10 Trát phào, vữa xi măng mác 75 md
11 Ốp gạch chỉ (tại vị trí phào mặt ngoài) m2
12 Vệ sinh nền trước khi đổ bê tông m2
Xây gạch chỉ 6x10,5x22 xây tường thẳng , chiều dày <=11 cm, cao
<=16 m, vữa XM mác 50
Xây gạch chỉ 6x10,5x22 xây tường thẳng , chiều dày <=33 cm, cao
<=16 m, vữa XM mác 50
Trát lại các vị trí tường đã cắt chỉ của đơn vị cũ (toàn bộ mặt tiền, cột
trong nhà)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG - Người đăng: tuantrong87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG 9 10 673