Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo cá nhân

Được đăng lên bởi trieuduyen94
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1111 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC HỌC
❅❅❅❅❅

BÁO CÁO THỰC HÀNH

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHỮ NỔI
BRAILLE DÀNH CHO TRẺ EM KHIẾM THỊ TẠI
TRƯỜNG NUÔI DẠY TRẺ EM KHIẾM THỊ HẢI PHÒNG

Giảng viên : TS. Nguyễn Văn Minh
Sinh viên: Triệu Thị Duyên
Lớp: Công tác xã hội K13
Khoa : Tâm lý - giáo dục học

Báo cáo thực hành – Triệu Thị Duyên CTXH K13

…ღ HẢI PHÒNG - 2014

ღ…

Page 2

Báo cáo thực hành – Triệu Thị Duyên CTXH K13

I. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Chữ viết đối với người bình thường như chúng ta quan trọng biết chừng
nào, vậy mà những trẻ em khiếm thị không thể cầm phấn, bút chì,bút mực…viết
được những “chữ sáng” bình thường như chúng ta được. Người khiếm thị phải học
“ chữ tối” để có thể đọc và viết, giao tiếp, chia sẻ kiến thức và tự cá nhân người
khiếm thị có thể tự hoàn thiện chính mình.
Tạo hóa không bao giờ lấy đi của người ta tất cả. Để thực hiện niềm ao ước
được đọc và viết dành cho người khiếm thị thì cần phải có một phương pháp học
“chữ tối” một cách đơn giản và dễ sử dụng với đôi tay của người khiếm thị vì đôi
tay của người khiếm thị rất nhạy cảm, người khiếm thị có thể sử dụng đôi tay của
mình để “ đọc sách.
Khi đi sâu vào nghiên cứu phương pháp học tập trẻ em khiếm thị tại Trường
nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng, thì đa số trẻ em ở trường đều học viết dựa
trên bảng hệ thống “chữ nổi Braille” để học tập.
Với ý nghĩa đó, em tiến hành nghiên cứu đề tài “Phương pháp nghiên cứu
sử dụng chữ nổi Braille dành cho trẻ em khiếm thị tại Trường nuôi dạy trẻ em
khiếm thị Hải Phòng”.Nhằm hiểu rõ hơn phương pháp học tập của trẻ em tại
Trường khiếm thị Hải Phòng.

Page 3

Báo cáo thực hành – Triệu Thị Duyên CTXH K13

2. Đối tượng và khác thể nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp sử dụng chữ nổi Braille vào quá trình học tập của trẻ khiếm thị
tại Trường nuôi dạy trẻ em khiếm thị tại Hải Phòng.
2.2. Khách thể nghiên cứu
- Trẻ em đang học lớp 1A1 tại Trường nuôi dạy trẻ em khiếm thị tại Hải
Phòng.
- Lớp gồm 7 em tên: Tiến Đạt (11 tuổi), Thương (8 tuổi), Ánh (14 tuổi),
Nam (10 tuổi), Trang (10 tuổi),Ngọc Anh (8 tuổi),Dũng (12 tuổi). Các em đều học
lớp khiếm thị 1A1 tại Trường nuôi dạy trẻ em khiếm thị tại Hải Phòng.Khách thể
giúp em làm báo cáo này là em: Phạm Tiến Đạt (11 tuổi) là học sinh nội trú của
trường.
3. Mục đích, muc tiêu nghiên cứu
- Tìm hiểu về quá trình học tập chữ nổi Braille của các em học sinh lớp 1A1
khiếm thị tại Trường nuôi dạy trẻ em khiếm thị tại Hải Phòng.
- Tìm hiểu mối quan hệ nhận thức của Tiến Đạt trong lớp về ...
ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC HỌC
❅ ❅ ❅ ❅ ❅
BÁO CÁO THỰC HÀNH
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHỮ NỔI
BRAILLE DÀNH CHO TRẺ EM KHIẾM THỊ TẠI
TRƯỜNG NUÔI DẠY TRẺ EM KHIẾM THỊ HẢI PHÒNG
Giảng viên : TS. Nguyễn Văn Minh
Sinh viên: Triệu Thị Duyên
Lớp: Công tác xã hội K13
Khoa : Tâm lý - giáo dục học
Báo cáo cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo cá nhân - Người đăng: trieuduyen94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Báo cáo cá nhân 9 10 105