Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo cây đỏ đen

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1932 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU 2

NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG -0212234
NGUYỄN HỒNG PHÚ -0212226

BÀI BÁO CÁO MÔN CẤU TRÙC DỮ LIỆU 2
GVHD : Ths . Phạm Phạm Tuyết Trinh

TP HCM , 2005

Cây Đỏ Đen

Tháng 6 năm 2005

Lời nói đầu:
Cây đỏ đen là một trong những cấu trức dữ liệu hay, cùng với cây nhị phân tìm
kiếm là những cấu trúc dữ liệu có điểm mạnh trong việc lưu trữ và tìm kiếm dữ liệu.
Song cây đỏ đen có những đặc tính riêng mà nhờ đó nó đã làm nổi bật những điểm
mạnh của mình.
Trong phạm vi bài báo cáo này, chúng em xin trình bài về : khái quát cây đỏ đen,
các thuật toán cơ bản, code cài đặt các thuật tóan cơ bản và có những nhận xét về cấu
trúc cây đỏ đen này.
Chúng em chân thành cam ơn cô Phạm Phạm Tuyết Trinh đã tạo điều kiện cho
chúng em tìm hiểu đề tài lý thú này. Dù hết sức cố gắng song vẫn không tránh được
những sai xót nhất định chúng em mong được sư mong nhận được những đóng góp
chân tình để bài làm trở nên hòan chỉnh hơn.
Nhóm thực hiện
Sv: Nguyễn Hoài Phương MSSV: 0212234
Sv:Nguyễn Hồng Phú MSSV: 0212226

Nguyễn Hoài Phương

2

Nguyễn Hồng Phú

Cây Đỏ Đen

Tháng 6 năm 2005

Mục lục:

I-

Giới thiệu:

Cây đỏ đen được ra giới thiệu bởi Rudolf Bayer trong quyển “Symmetric Binary
B-Trees: Data Structure and maintenance Algorithms”, nhà xuất bản Acta
Informatica, Tâp1, trang 290-306. Sau đó Leonidas J.Guibas và Robert Sedgewick
đã thêm các đặc tính của cây đỏ đen và đặt tên cho nó ( Tham khảo: Guibas, L. and
Sedgewick R. “ A dichromatic Framwork for Balanced Trees”, in Proc. 19th IEEE
Symp. Foundations of Computer Science, trang 8-21, năm 1978).

Nguyễn Hoài Phương

3

Nguyễn Hồng Phú

Cây Đỏ Đen

Tháng 6 năm 2005

Ta đã biết cây tìm kiếm nhị phân thông thường có những thuận lợi lớn về mặt lưu
trữ và truy xuất dữ liệu trong phép toán tìm kiếm thêm vào hay loại bỏ một phần tử.
Do đó, cây tìm kiếm nhị phân xem ra là một cấu trúc lưu trữ dữ liệu tốt.
Tuy nhiên trong một số trường hợp cây tìm kiếm nhị phân có một số hạn chế. Nó
hoạt động tốt nếu dữ liệu được chèn vào cây theo thứ tự ngẫu nhiên. Tuy nhiên, nếu
dữ liệu được chèn vào theo thứ tự đã đuợc sắp xếp sẽ không hiệu quả. Khi các trị số
cần chèn đã đuợc sắp xếp thì cây nhị phân trở nên không cân bằng. Khi cây không
cân bằng, nó mất đi khả năng tìm kiếm nhanh (hoặc chèn hoặc xóa) một phần tử đã
cho.
Chúng ta khảo sát một cách giải quyết vấn đề của cây không cân bằng: đó là cây đỏ
đen, là cây tìm kiếm nhị phân có thêm một vài đặc điểm .
Có nhiều cách tiếp c...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU 2
NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG -0212234
NGUYỄN HỒNG PHÚ -0212226
BÀI BÁO CÁO MÔN CẤU TRÙC DỮ LIỆU 2
GVHD : Ths . Phạm Phạm Tuyết Trinh
TP HCM , 2005
Báo cáo cây đỏ đen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo cây đỏ đen - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Báo cáo cây đỏ đen 9 10 440