Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo chuyên đề tôn giáo

Được đăng lên bởi phuonglinh8589-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 849 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NỘI DUNG
I. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÔN
GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG YÊN ĐỖ, THÀNH PHỐ PLEIKU,
TỈNH GIA LAI
1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội
a. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
- Diện tích tự nhiên: Diện tích tự nhiên của Phường theo ranh giới hiện
nay là: 1,9Km2. Các tứ cận giới hạn địa giới hành chính: Phía Đông giáp
phường Tây Sơn có ranh giới cố định là đường Hoàng Văn Thụ và đường
Trần Quý Cáp. Phía Tây giáp xã Ia Der (huyện IaGrai) có ranh giới tự nhiên là
cách đồng suối Ia Linh. Phía Nam giáp phường Diên Hồng ranh giới cố định là
đường Hai Bà Trưng. Phía Bắc giáp với phường Thống Nhất có ranh giới tự
nhiên là cánh đồng suối Ia Linh (phía sau Công ty may Nhà Bè).
- Vị trí địa lý: Yên Đỗ nằm về phía Tây thành phố Pleiku. Phường có vị
trí địa lý 1359 13 ÷ 135926 vĩ độ Bắc và 1075926 ÷ 1075933 kinh
độ Đông.
- Khí hậu: Nằm ở khu vực trung tâm thành phố, Phường mang đầy đủ
sắc thái khí hậu và tài nguyên của thành phố cao nguyên Pleiku. Đó là khí hậu
nhiệt đới gió mùa lục địa. Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa lại mang khí hậu
cao nguyên mát mẻ, quanh năm có hai mùa mưa và nắng. Mùa mưa từ tháng
04 đến tháng 11 hằng năm, tập trung chủ yếu vào các tháng 7, 8 và tháng 9 và
chiếm khoảng 90% lượng mưa cả năm. Lượng mưa ngày lớn nhất 189mm. Số
ngày mưa bình quân năm khoảng 156 ngày. Tổng lượng mưa trung bình trong
năm là: 2.234mm (Rmax: 3159mm, Rmin: 1570mm). Mùa khô từ tháng 11
đến tháng 04 năm sau. Tổng số giờ nắng trung bình trong năm là 2.292
giờ/năm. Tháng nắng nhất rơi vào tháng 2 và tháng 3 hằng năm. Tổng lượng
bốc hơi cả năm là 1.163mm. Nhiệt độ trung bình là 22C, cao nhất là khoảng
38C (vào tháng 4) và thấp nhất vào khoảng 6C (vào tháng 1). Biên độ giao
động nhiệt trung bình các tháng trong năm 6-8C, trong ngày khoảng 10C,
cao nhất khoảng 15C. Hướng gió chính là hướng Đông bắc và Tây Nam.
Hướng gió thịnh hành thay đổi theo mùa; mùa khô chủ yếu hướng Đông Bắc,
mùa mưa hướng gió Tây Nam và Tây. Vận tốc gió trung bình 3,6m/s lớn nhất
18m/s. Gió mạnh vào mùa khô. Độ ẩm trung bình năm khoảng 80%. Vào mùa
khô độ ẩm trung bình khoảng 71% và mùa mưa khoảng 85%.
Như vậy, khí hậu Pleiku nói chung và phường Yên Đỗ nói riêng có tính
phân mùa rõ rệt. Mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa kéo dài 6 tháng mang nhiều
hơi nước. Mùa khô kéo dài 6 tháng; độ ẩm giảm, lượng bốc hơi lớn. Khí hậu
trong mùa này mang tính khí hậu lục địa gây khô hạn nghiêm trọng. Đây là
một hạn chế cần tính toán kỹ để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền...
NỘI DUNG
I. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÔN
GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG N ĐỖ, THÀNH PHỐ PLEIKU,
TỈNH GIA LAI
1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội
a. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
- Diện ch tnhiên: Diện tích tnhiên của Phường theo ranh giới hiện
nay là: 1,9Km
2
. Các tứ cận giới hạn địa giới hành chính: Phía Đông giáp
phường Tây Sơn ranh giới cố định đường Hoàng Văn Thụ đường
Trần Quý Cáp. Phía Tây giáp xã Ia Der (huyện IaGrai) có ranh giới t nhiên là
cách đng suối Ia Linh. Phía Nam giáp pờng Diên Hồng ranh giới cđịnh
đường Hai Trưng. Phía Bắc giáp với phường Thống Nhất ranh giới tự
nhiên là cánh đồng suối Ia Linh (phía sau Công ty may Nhà Bè).
- Vị trí địa lý: Yên Đỗ nằm về phía Tây thành phố Pleiku. Phường có v
trí địa 1359 13 ÷ 135926 độ Bắc và 1075926 ÷ 1075933 kinh
độ Đông.
- Khí hậu: Nằm khu vực trung tâm thành phố, Phường mang đầy đủ
sắc thái khí hậu và tài nguyên của thành phố cao nguyên Pleiku. Đó là khí hậu
nhiệt đới gió mùa lục đa. Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa lại mang khí hậu
cao nguyên mát mẻ, quanh nămhai mùa mưa và nắng. Mùa mưa từ tháng
04 đến tháng 11 hằng m, tập trung chủ yếu vào các tháng 7, 8 và tháng 9 và
chiếm khoảng 90% lượng mưa cả năm. Lượng mưa ngày lớn nhất 189mm. Số
ngày mưa bình quân năm khoảng 156 ngày. Tổng lượng mưa trung bình trong
năm là: 2.234mm (Rmax: 3159mm, Rmin: 1570mm). Mùa khô từ tháng 11
đến tháng 04 năm sau. Tổng s gi nắng trung bình trong năm là 2.292
giờ/năm. Tháng nắng nhất rơi vào tháng 2 và tháng 3 hằng m. Tổng lượng
bốc hơi cả năm1.163mm. Nhiệt độ trung nh 22C, cao nhất khoảng
38C (vào tháng 4) thấp nhất vào khoảng 6C (vào tháng 1). Biên độ giao
động nhiệt trung bình các tháng trong năm 6-8C, trong ngày khoảng 10C,
cao nhất khoảng 15C. Hướng g chính hướng Đông bắc và Tây Nam.
ớng gthịnh hành thay đổi theo a; a kchủ yếu hướng Đông Bắc,
aa hướng gió Tây Nam và Tây. Vận tốc gió trung bình 3,6m/s lớn nhất
18m/s. Gió mạnh vào mùa khô. Độ ẩm trung bình năm khoảng 80%. Vào a
khô độ ẩm trung bình khoảng 71% và mùa mưa khoảng 85%.
Như vậy, khí hậu Pleiku i chung và phường Yên Đỗ nói riêng có tính
phân mùa rõ rệt. Mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa kéo dài 6 tháng mang nhiều
hơi nước. Mùa khô kéo dài 6 tháng; độ ẩm giảm, lượng bốc hơi lớn. Khí hậu
trong a này mang tính khí hậu lục địa gây k hạn nghiêm trọng. Đây là
một hạn chế cần tính toán kỹ đcác quan nhà nước thẩm quyền quyết
địnhc biện pháp thực hiện chính sách của nhà nước một cách hiệu quả
cho sản xuất nói riêngphát triển kinh tế - xã hội nói chung, đặt biệtsản
xuất nông nghiệp, cây công nghiệp ngắn và dài ngày.
- Tài nguyên khác:
1
báo cáo chuyên đề tôn giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo chuyên đề tôn giáo - Người đăng: phuonglinh8589-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
báo cáo chuyên đề tôn giáo 9 10 891