Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo giám sát môi trường HUY QUYNH

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 711 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
CHỦ ĐẦU TƯ: HỘ KINH DOANH BÚN HUY QUỲNH
MỤC LỤC

Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM

1

BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
CHỦ ĐẦU TƯ: HỘ KINH DOANH BÚN HUY QUỲNH
MỤC LỤC BẢNG

MỤC LỤC HÌNH

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
BTNMT
BVMT
NTSH
COD
CTNH
CTR
BOD
KCX
HTXLNT
N
P
TSS

: Bộ Tài nguyên và Môi trường
: Bảo vệ môi trường
: Nước thải sinh hoạt
: Nhu cầu ôxy hóa học
: Chất thải nguy hại
: Chất thải rắn
: Nhu cầu ôxy sinh hóa
: Khu chế xuất
: Hệ thống xử lý nước thải
: Nitơ
: Photpho
: Tổng chất rắn lơ lửng

Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM

2

BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
CHỦ ĐẦU TƯ: HỘ KINH DOANH BÚN HUY QUỲNH
NĐ-CP
PCCC
QCVN
TCVN
TP.HCM
VN

: Nghị định Chính phủ
: Phòng cháy chữa cháy
: Quy chuẩn Việt Nam
: Tiêu chuẩn Việt Nam
: Thành phố Hồ Chí Minh
: Việt Nam

TP.Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2013

BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ
06 THÁNG CUỐI NĂM 2013
I. THÔNG TIN CHUNG
1.1. Thông tin liên lạc
- Tên Cơ sở: Hộ kinh doanh bún Huy Quỳnh
- Địa chỉ: 33B/1 (số cũ 47A/4) Trần văn Đang, Phường 9, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại: 08 3843 7719
- Người đại diện: Tạ Huy Quỳnh
- Ngành nghề: Sản xuất bún tươi,
- Các mặt tiếp giáp của Cơ sở cụ thể như sau:

+ Phía trái giáp đường Trần Văn Đang
+ Phía phải giáp nhà dân số 47A/2 Trần Văn Đang
+ Phía trước giáp nhà dân 47A/6 Trần Văn Đang
+ Phía sau giáp hẻm 31, Trần Văn Đang, P9, Q 3
 Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất
Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM

3

BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
CHỦ ĐẦU TƯ: HỘ KINH DOANH BÚN HUY QUỲNH
-

Diện tích sàn xây dựng của Cơ sở: 112 m2
Kết cấu nhà: Tường gạch, sàn bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép. Diện tích
sàn xây dựng bao gồm 02 phần, phần nhà ở 2 tầng và khu vực sản xuất bún
được bố trí như sau:
 Phần nhà ở: bao gồm 01 tầng lầu và 01 tầng trệt là nơi ở cho 13 người
 Tầng trệt là khu vực tiếp khách, nơi để xe của gia đình, nhà bếp và 01

-

nhà vệ sinh
 Tầng 1 bao gồm 3 phòng ở và 01 phòng vệ sinh
 Khu vực sản xuất bún: bao gồm 01 tầng trệt và 01 tầng lửng
 Tầng trệt: là nơi để sản xuất bún, kho chứa gạo và chứa bún sau sản xuất
 Tầng lửng: bao gồm phòng ở cho 02 công nhân làm việc
Hệ thống cấp điện bao gồm điện 3 pha;

1.2. Tính chất và quy mô hoạt động
a. Quy mô hoạt...

 !"#

$%&'()&*%+%,(-./0/123,4-5%67%1
'7819:;,4-<%0=%1>?.@773?"4A%?.@
Báo cáo giám sát môi trường HUY QUYNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo giám sát môi trường HUY QUYNH - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Báo cáo giám sát môi trường HUY QUYNH 9 10 220