Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo giám sát môi trường KS TAN HA NAM

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 698 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo giám sát 6 tháng cuối năm 2013- Công ty TNHH Tân Hà Nam

MỤC LỤC ( hđ thu gom CTNH, đánh giá lại và biện pháp phòng tiếng ồn
máy phát điện, đánh giá lại và biện pháp phòng nhiệt của máy lạnh)

Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM

1

Báo cáo giám sát 6 tháng cuối năm 2013- Công ty TNHH Tân Hà Nam

MỤC LỤC BẢNG

MỤC LỤC HÌNH

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
BTNMT
BVMT
NTSH
COD
CTNH
CTR
BOD
KCX
HTXLNT
N
P
TSS
NĐ-CP
PCCC
QCVN

: Bộ Tài nguyên và Môi trường
: Bảo vệ môi trường
: Nước thải sinh hoạt
: Nhu cầu ôxy hóa học
: Chất thải nguy hại
: Chất thải rắn
: Nhu cầu ôxy sinh hóa
: Khu chế xuất
: Hệ thống xử lý nước thải
: Nitơ
: Photpho
: Tổng chất rắn lơ lửng
: Nghị định Chính phủ
: Phòng cháy chữa cháy
: Quy chuẩn Việt Nam

Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM

2

Báo cáo giám sát 6 tháng cuối năm 2013- Công ty TNHH Tân Hà Nam

TCVN
TP.HCM
VN

: Tiêu chuẩn Việt Nam
: Thành phố Hồ Chí Minh
: Việt Nam

TP.Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2013
BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ
SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2013
I. THÔNG TIN CHUNG
1.1. Thông tin liên lạc
- Tên Công ty: CÔNG TY TNHH TÂN HÀ NAM
- Địa chỉ: số 43 đường 20, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM
- Điện thoại: 08 3740 6477
- Người đại diện: Bà Hồ Thiên Nga

Chức vụ: Giám đốc

- Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0302212434, thay đổi lần 6 ngày 21 tháng

11 năm 2011
-

Ngành nghề hoạt động:
 Hoạt động của các điểm truy cập internet. Kinh doanh khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao)
 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ

quán rượu, bia, quầy bar)
 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
- Các mặt tiếp giáp của Khách sạn cụ thể như sau:

+ Phía trái giáp nhà dân
+ Phía phải giáp nhà dân

Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM

3

Báo cáo giám sát 6 tháng cuối năm 2013- Công ty TNHH Tân Hà Nam

+ Phía trước giáp đường 20
+ Phía sau giáp nhà dân

-

-

Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất
Diện tích sàn xây dựng của khách sạn: 270 m2
Diện tích hoạt động: 1.400 m2
Kết cấu nhà: Tường gạch, sàn bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép
Diện tích sàn xây dựng bao gồm:
 01 tầng hầm dùng làm nhà để bồn chứa nước, nhà để xe với diện tích 150 m 2
 01 tầng trệt làm khu vực tiếp tân, khu văn phòng, nhà giặt ủi với diện tích
150 m2
 03 tầng lầu, mỗi tầng lầu có diện tích 270 m2
 Sân thượng có diện...

 
 !"#
 !"#!$%&'()*
"+%,-.'/0&120340&15
Báo cáo giám sát môi trường KS TAN HA NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo giám sát môi trường KS TAN HA NAM - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Báo cáo giám sát môi trường KS TAN HA NAM 9 10 144