Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO LUẬT LAO ĐỘNG

Được đăng lên bởi Anh Nguyet
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1024 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NHÂN SỰ
BÁO CÁO LUẬT LAO ĐỘNG
GIỜ LÀM VIỆC VÀ NGHỈ NGƠI
Theo nội quy của công ty
Khoản 1
c.
Khoản 1
Mỗi tuần công nhân viên được nghỉ 01 ngày chủ nhật
Khoản 2
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Khoản 1
THỜI
GIAN LÀM
VIỆC VÀ THỜI GIAN
NGHỈ NGƠI
Điều 11:
Thời gian
làm việc
Thời gian làm việc một tuần là 48 giờ, mỗi ngày làm việc bình thường 8h, mỗi tuần làm việc bình thường 6 ngày, công nhân viên
thông thường nghỉ hàng tuần vào ngày Chủ nhật.
Khoản 2:
Giờ làm việc một ngày
a.
Giờ hành chánh
b.
Ca từ thứ 2 đến
thứ 7
Điều 12:
Thời gian
nghỉ ngơi
Theo quy định của Bộ Luật Lao Động, mỗi năm người lao động được nghỉ lễ tổng cộng 10 ngày,
bao gồm:
a.
b.
Điều 13:
Làm thêm giờ
Công nhân viên được tính tiền ngoài giờ nếu có sự thỏa thuận, không ép buộc và đồng ý làm thêm giờ theo yêu cầu của Công ty.
Khi đồng ý làm thêm giờ nhân viên phải làm giấy xin tăng ca ký tên và nộp cho Trưởng Bộ phận, sau đó nộp cho phòng Nhân sự.
BÁO CÁO LUẬT LAO ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO LUẬT LAO ĐỘNG - Người đăng: Anh Nguyet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
BÁO CÁO LUẬT LAO ĐỘNG 9 10 662